Thế này thương con vô điều kiện?

Tình thương ngữ bác bầm đem tới cho trẻ hếtm giác an toàn, giúp bác bầm dạy con đặt hơn. Chuyên gia tâm lý người Mỹ Gary Chapman khuyên rằng bác bầm nếu liền dành cho con ái ái tình, mà ái ái tình đấy nếu giúp cho trẻ phát triển bản thân và mạngng có bổn phận. Và điều đấy chỉ đạt đặt khi bác bầm thương con trui kè ái tình thương vô điều kiện. Theo Tiến sĩ Gary Chapman, đây là loại ái ái tình đầy đủ và vẹn tròn vẹn nhất, dấn con vì chính bản thân chúng chả chả nếu vì những gì con công. Dù con có công (hay chả công) điều gì đấy thì chúng đã đặt thương.

Trong lôi cuốn sách “5 tiếng nói ái ái tình dành cho trẻ em” (NXB Trẻ), chăm gia tâm lý Gary Chapman định nghĩa ái ái tình vô điều kiện là ái ái tình mà bác bầm dành cho con bất kể điều gì xảy ra chăng nữa. Chúng ta thương con ngay hết khi con chả đạt đặt thành ta tlợi ích như ta mong muốn, khi con đắt sai trái hay chả hoàn hảo. Tuy nhiên, điều này chả có nghĩa là chúng ta kè bụng dã man hành ta vi ngữ con. Nó có nghĩa là chúng ta mô tả ái ái tình cùng con ra bất cứ buổi này, ngay hết khi trẻ có hành ta vi khiến ta bòn bụng.

Tình thương vô điều kiện là ái ái tình mà bác bầm dành cho con bất kể điều gì xảy ra chăng nữa (ảnh minh họa)

Tình thương vô điều kiện là ái ái tình mà bác bầm dành cho con bất kể điều gì xảy ra chăng nữa (ảnh minh họa)

Quan niệm bay ái ái tình vô điều kiện là: “Cha bầm thương con, quan tâm tới con, chăm lo cho con vì con là con ngữ bác bầm. Không nếu buổi này bác bầm cũng hlợi ích những điều con công, mà bác bầm liền thương và quan tâm tới con. Con là con ngữ bác bầm và chả ai hất hủi con hết. Cha bầm sẽ ở đây và công những gì bác bầm tin là đặt nhất cho con, liền thương con dù việc gì xảy ra chăng nữa.” – Tiến sĩ Gary Chapman chỉ ra trong lôi cuốn sách “5 tiếng nói ái ái tình dành cho bạn trẻ” (NXB Trẻ)

Thực tế đáng bòn

Tiến sĩ Gary Chapman cho rằng, ái tình thương cần điều kiện chả nếu là ái tình thương thiệt sự. Và ông chỉ ra đơn thực tại đáng bòn là cạc bậc phụ huynh đền dành cho con trẻ loại ái ái tình có điều kiện. Loại ái ái tình này lệ thuộc ra những việc trẻ công hơn là bản thân trẻ. Nó đòi hỏi ở con trẻ đơn thành ta tlợi ích vượt trội này đấy và đền mô tả kè cạch nuôi dạy con gắn liền cùng việc cho quà cho chúng, giao phần thưởng và những đặc nướu khác khi trẻ hành ta động hay đạt thành ta tlợi ích theo ý nguyền ngữ bác bầm.

Tiến sĩ Gary Chapman khẳng định, chỉ có ái ái tình vô điều kiện mới ngăn chặn đặt những “căn bệnh” ở trẻ như sự giận dữ, hếtm giác chả đặt thương, tự ti có khuyết điểm, sợ hãi và bất an. Chỉ khi này chúng ta cho con trẻ đúng ái ái tình vô điều kiện đấy, chúng ta mới có thể hiểu đặt chúng đơn cạch sâu sắc và xử lý đặt những hành ta vi đa dạng ở trẻ.

Làm cầm này đặt cho con ái tình thương vô điều kiện?

Chuyên gia tâm lý Gary Chapman dấn rằng việc thương con kè ái ái tình vô điều kiện chả dễ dàng ti này. Tuy nhiên, đơn khi bạn hiểu rõ nướu lợi ích ngữ việc thương con vô điều kiện và thực hiện nó liền, bạn sẽ chộ dễ dàng hơn rất giàu.

Theo Tiến sĩ Gary Chapman, đặt có thể cho đi ái ái tình vô điều kiện, bạn đã liền nhắc trui những sự thiệt hiển nhiên bay con trui như sau:

1. Dù sao con trui cũng chỉ là đứa trẻ.

2. Vì cầm, con sẽ có cạch hành ta xử ngữ con trẻ.

3. Đa mạng hành ta vi ngữ con trẻ đều chả dễ chịu ti này.

4. Là đơn bậc bác bầm thương con, mình tin rằng con trui sẽ trưởng thành ta và từ những hành ta vi con trẻ đấy.

5. Nếu mình chỉ thương con trui khi cháu công cho mình kè bụng (ái ái tình có điều kiện) thì cháu sẽ chả bao giờ hếtm dấn đặt ái tình thương ngữ mình. Điều đấy sẽ công thương tổn bụng kiêu hãnh ngữ con mình và ngăn chặn quá trình trưởng thành ta ngữ cháu. Sự phát triển và hành ta vi ngữ con mình phụ thuộc ra cạch giáo dục ngữ mình.

6. Nếu mình thương con kè ái tình thương vô điều kiện, cháu sẽ hếtm chộ thoải mái cùng thì sẽ kiểm soát đặt hành ta vi ngữ bản thân trong quá trình trưởng thành ta.

Nguyên Chi