Ngày 31/1, thông báo từ bỏ Thanh tra Sở Y tế, TPHCM cho hay, đơn vị nào thoả tiến hành rà đột xuất Công ty TNHH SX TM Hóa mỹ phẩm Hoàng Lan (mạng 334/14 Lê Quang Định, bầy 11, quận Bình Thạnh).

Quá đệ trình rà, lực lượng chức năng phát hiện công ty Hoang Lan tổ chức sinh sản mỹ phẩm mà chẳng thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn căn bản bay “thực hiện đặt sinh sản mỹ phẩm” cụm từ Hiệp họp cạc nác Đông Nam Á (CGMP-ASEAN) hay tương đương đặt Hội cùng mỹ phẩm ASEAN dấn.

Ngoài ra, mác cụm từ cạc sản phẩm gồm: Maily Silk; White care; Victoria Shampoo và Conditioner; Shampoo head & hair ghi chẳng đầy đủ nội dung theo quy toan cụm từ luật pháp. Những sai phạm trên thoả bị Thanh tra Sở Y tế ra quyết toan xử phát hành chính Công ty Hoàng Lan mạng tiền 90 triệu cùng và đề nghị khắc phục cạc vi phạm.

Cùng cùng công ty Hoàng Lan, bằng qua Thanh tra Sở Y tế cũng thoả xử phát Công ty TNHH Phước Lộc Nguyễn (25/31/11 Bùi Quang Là bầy 12 quận Gò Vấp) mạng tiền 30 triệu cùng cùng sai phạm kinh dinh mỹ phẩm chẳng có hồ sơ thông báo sản phẩm (PIF) lưu tại doanh nghiệp, chẳng đáp ứng cạc đề nghị cụm từ luật pháp.

Vân Sơn