Các nhà nghiên căn cứu hả theo dõi cận 2.000 trẻ đâm ra thì đoạn 1997-1998. Ở giai đoạn lên 2, ba má trẻ sẽ báo lại nếp dùng tivi hằng ngày hạng trẻ. Ở giai đoạn 13, trẻ sẽ tự ghi lại nếp xem tivi hằng ngày hạng chấynh trui.

“Xem tivi là đơn hoạt đông im tĩnh vì nó chẳng đòi hỏi giàu sự nỗ sức. Chúng mình giả định rằng việc xem tivi quá giàu ở giai đoạn bé sẽ khuyến khích trẻ ngồi im đơn chốn. Trong khi nếu như chúng vận hễ ở giai đoạn nào, chúng sẽ chẳng hích những người biếng vận hễ mà chúng gặp ử trường hay chốn công việc”, cả nhen nghiên căn cứu Isabelle Simonato nói.

Các nhà nghiên căn cứu hả phát hiện ra rằng căn cứ tăng mỗi một bây giờ xem tivi ở giai đoạn lẫm chẫm sẽ tỉ ngọc trai xuôi cùng nếp ăn uống chẳng hạp lý – cụ thể là tăng 8% nếp ăn uống thiếu hiền khoẻ ở giai đoạn 13 nếu như xem tivi giàu ở giai đoạn lên 2.

Tóm lại, càng xem tivi giàu, nếp ăn uống sẽ càng có vấn đề. Các thiếu niên dán mắt ra mùng ảnh sớm cũng sẽ hích ăn cạc hoa ăn chóng, thức uống có hễ và thức uống bởi quả lượng, đồ uống thể thao, đồ uống bổ sung, đồ ăn bứt, hoa tráng miệng hơn những trẻ chẳng xem giàu tivi.

Tăng mỗi một tiếng xem tivi cũng dự báo chỉ số thân cao hơn (béo ị, dư cân), ít nỗ sức hơn trong suốt những niên học trung học và ít ăn sáng hơn.

“Nghiên căn cứu nào cho chộ nếp tự thì thơ sẽ ảnh hưởng lâu trường và suốt đời”, đồng tác giả nghiên căn cứu, Linda Pagani, cho biết trên tạ chấy Preventive Medicine.

Học cáo Nhi hoa Hoa Kỳ khuyến nghị trẻ 2-5 giai đoạn chỉ cho nên xem tivi 1 tiếng mỗi một ngày và chỉ xem cạc chương trình chất lượng cao.

Các nhà nghiên căn cứu Canada hả rà kết quả hạng khuyến nghị trên và nhận chộ so cùng trẻ xem ít hơn 1 tiếng mỗi một ngày khi 2 giai đoạn, những trẻ xem 1-4 tiếng mỗi một ngày, có nếp dinh dưỡng bại hơn và chỉ số vô số thân cao hơn.

Nhân Hà