Bà Đinh Thị Hồng Hoa, giao phó trưởng phòng kế hoạch, bệnh đại cáo Đa hoa Đông Anh, đáp báo chí (N.H)

Bà Đinh Thị Hồng Hoa, giao phó trưởng phòng kế hoạch, bệnh đại cáo Đa hoa Đông Anh, đáp báo chí (N.H)

Việc thực hành sai quy đệ trình chuyên môn trong suốt sử dụng thuốc hệ trọng tới 5 đúng, thực hành sai lối sử dụng là cắn yên tĩnh mạch cầm cho lối uống theo y lệnh.

Cụ dạng, bệnh nhi ra đại cáo 18h15 15/1/2018 trong suốt tình trạng sốt cao, nôn mửa, ăn tiêu rã. Quá đệ trình trẻ sốt cao liên thô lỗ, 39-40oC, sốt nóng run, chẳng có co giật, ho xong xuôi tương khắc, ăn gì nôn mửa đấy 3-4 dò kèm cặp theo chia lỏng, có nhầy. Đã uống kháng sinh aumentin, và hò sốt chẳng nâng, gia ách đem ra đại cáo.

Điều tra tiền sử gia ách bệnh nhi con đầu, đâm đền, đủ tháng, chửa phát bây giờ bệnh lý gì đặc biệt. Khi ra đại cáo, trẻ tỉnh ngủ, mệt giàu, mắt khô khan trũng… nóng run, đặt vân tím, hòch ngoại vi chẳng mó chộ. Mạch 170 phút, 38,9oC, 50 dò/phút thở, nhà lao bộ phận bằng hoàn trả tim đều rõ, thổi tim thu 2/6, lan xung loanh quanh, lồng ngực cân đối, chẳng rõ lõm lồng ngực, phổi am hiểu khí 2 đằng đều, tim mềm mỏng chướng nhẹ, gan lá lách chẳng to, họng viêm hồng.

Bệnh nhi đặt chẩn đoán ăn tiêu rã, viêm họng gấp theo dõi tim bẩm sinh, tiên cây bệnh nhẹ, thoả giảng giải tình trạng cho gia ách.

Bệnh nhân dịp thoả đặt lan truyền nhích kháng sinh, hò sốt, bù nác lối uống, theo dõi và giảng giải gia ách tình trạng bệnh.

Trao tráo cùng giao phóng viên, chị Trịnh Thanh Hải (mẹ bệnh nhi Nguyễn Hoàng Tr.) cho biết, sau khi gia ách gửi một và cơ quan điều tra ra cá, sáng nay, bên bệnh đại cáo Đa hoa Đông Anh mới cử người tới thăm cháu Tr.

22h52 phút trẻ mệt, khát nác, mắt trũng nhẹ, thở chóng đều 48/phút, TS tim 152 dò//phút, tim mềm mỏng đương chướng, ỉa thêm 2 dò; chẩn đoán ăn tiêu rã gấp có chết nác, đã viêm họng gấp

Đã xử trí: lan truyền glucose, lan truyền yên tĩnh mạch, theo dõi áp rành trạng, dấu hiệu chết nác, chướng tim

23h, trẻ mệt, 38oC, ko nôn mửa thêm, chửa ỉa dò nà, vá víu nhẹ mắt trũng nhẹ, thở đều, dấu hiệu chết nác, tim chướng, tim đều rõ, mạch tảo rõ, chỉ toan kaliclorit 10%/5ml x 1ống, uống 1/2 ống/dò, theo dõi rành trạng, dấu hiệu chết nác và tim chướng.

Đến 23h10 phút, sau khi điều dưỡng thực hành y lệnh, ba bệnh nhân dịp đòi thầy thuốc nhà lao lại. Lúc nào, trẻ co rắn người, 37o5, vá víu da tím, SPO2 chẳng có ôxy 70%;

Có ôxy 97% ; thở chóng TS 56 dò/phút, chẳng co lõm ngực, phổi ran ngáy 2 đằng, tim chóng đều…. TS tim 190/phút

Phát bây giờ điều dưỡng Trang sử dụng Kali cắn yên tĩnh mạch cho trẻ.

Xử trí theo quy đệ trình vắng y học sự cố lầm lẫn lối sử dụng thuốc.

Mời hỗ trợ gấp cứu hồi sức hăng hái, chẩn đoán ăn tiêu rã gấp chết nác, nhiễm khuẩn máu, theo dõi ngộ độc kali; xử trí phác hoạ bầy gấp cứu, thải loại kali, theo dõi áp rành trạng. Mạch STO2, xét nghiệm CTM.

Sau đấy, xử trí gấp cứu trẻ thở ôxy, thở đều, giương sức đền nhật, tim chóng đều, 170-180 dò/phút, phổi am hiểu khí đều 2 đằng, tần số thở 50 dò/phút, tiểu thêm 1 dò.

23h50, hội chẩn vắng tuyến trên, dời đại cáo an rành buổi 23h55 phút.

Bà Hồng Hoa cho rằng, liền sau khi phát bây giờ lầm lẫn xảy ra kíp thường trực thoả tiến hành xử lý liền danh thiếp vấn đề gấp cứu bệnh nhân dịp khẩn giương, kịp thời.

Bệnh nhi khi dời đại cáo chẩn đoán ăn tiêu rã gấp, có chết nác, TD nhiễm khuẩn máu/TD tim bẩm sinh, bệnh cảnh phông rất nhẹ. Khi tới Xanh pôn, chẩn đoán bệnh viêm bòn óc nhựa, nhiễm khuẩn máu.

Về bên bệnh đại cáo, vách lập hội bầyng chuyên môn coi xét việc thực hành sai quy đệ trình chuyên môn, hội bầyng kỷ luật ra quyết toan kỷ luật, ách chỉ công tác 30 ngày cùng điều dưỡng Hoàng Thu Trang.

Rà rà lại việc thực hành danh thiếp quy đệ trình quy chế, quản lý sự cố y học, quy toan lánh lầm lẫn thuốc…

Báo đại cáo liền sở y tế Hà Nội đặt có chỉ đạo chuyên môn và kết hợp cùng Xanhpon xử trí hăng hái.

Được biết, điều dưỡng Hoàng Thu Trang thoả công tác tại bệnh đại cáo Đa hoa Đông Anh đặt 8 năm lỡ chửa đặt xảy ra sai phòm nà.

Xem xét thái độ chẳng đúng mực ngữ điều dưỡng Trang

Trước phản ảnh ngữ người nhà bay việc điều dưỡng Trang có thái độ chẳng đúng mực cùng bệnh nhân dịp, bà Hoa cho biết: Sau khi xảy ra sự cố y học trên, ban Giám đốc Bệnh đại cáo cũng như Hội bầyng chuyên môn thoả yêu cầu thầy thuốc điều dưỡng thường trực công liền bản am hiểu đệ trình trong suốt quá đệ trình điều trừng phạt, theo dõi, chăm nom, đấu xúc bệnh nhân dịp. Tuy nhiên, trong suốt bản am hiểu đệ trình chẳng chộ thầy thuốc, điều dưỡng am hiểu đệ trình bay tim lý đấu xúc cùng bệnh nhân dịp.

“Phản ánh ngữ người nhà bệnh nhân dịp, bệnh đại cáo sẽ có coi xét”, bà Hoa khẳng toan.

Trần Phương