Sáng ngày 16/1, ông Nguyễn Tấn Đức – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi công nhận cùng Dân trí: ngày 15/1, Bộ Y tế có văn bản đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi rà và mỏng Bộ Trưởng Bộ Y tế bay việc nữ hộ sinh tại bệnh cáo Sản – Nhi Quảng Ngãi gấp lầm thuốc phá thai khiến chị Lương Thị Tưởng (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) bị chết thai nhi hơn 6 bằng giai đoạn.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi xử lý sai phạm tại bệnh cáo Sản - Nhi trong suốt việc gấp lầm thuốc phá thai khiến đơn thai thứ yếu chết thai nhi 6 bằng giai đoạn.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi xử lý sai phạm tại bệnh cáo Sản – Nhi trong suốt việc gấp lầm thuốc phá thai khiến đơn thai thứ yếu chết thai nhi 6 bằng giai đoạn.

Bộ Y tế cũng đề nghị Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi xử lý cạc sai phạm mức bệnh cáo Sản – Nhi Quảng Ngãi nếu sự việc đúng như thông báo báo chí thoả phản ảnh. Yêu cầu bệnh cáo Sản – Nhi Quảng Ngãi nếu rà rà lại việc tuân cạc quy đệ trình chuyên môn kỹ thuật.

Bộ Y tế trao Trung bụng Chăm sóc sức khỏe sản xuất thức giấc Quảng Ngãi công đầu mai hệ trọng cùng bệnh cáo Từ Dũ tổ chức đào tạo lại Hướng dẫn Quốc gia cạc dịch vụ chăm nom sức khỏe sản xuất cho ắt cạc cơ sở thứ yếu sản trên địa bàn thức giấc.

Trước đấy, Dân trí thoả phản ảnh trường hợp thai thứ yếu Lương Thị Tưởng (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) gia nhập cáo Sản – Nhi Quảng Ngãi đặt điều trừng trị cồn thai. Tuy nhiên, nữ hộ sinh mức bệnh cáo nào thoả gấp phát lầm loại thuốc có tác dụng lấy thai lưu khiến thai thứ yếu nào chết con.

Quốc Triều