Ngày càng có giàu người lựa bàn công việc đứng đặt giả vờm tác cồn xấu tới lực bạo hạng việc it vận cồn.
Ngày càng có giàu người lựa bàn công việc đứng đặt giả vờm tác cồn xấu tới lực bạo hạng việc it vận cồn.

Các nghiên cứu còn càng ngày càng cho chộ thời kì ngồi quá giàu ảnh hưởng xấu tới lực khỏe theo giàu cạch khác rau.

Một nghiên cứu như vậy hỉ chỉ ra rằng ngồi quá giàu có trạng thái ập chóng quá trình lão hóa sinh vật gia tộcc, vì đường mạngng ít vận cồn có trạng thái công ngắn telomere, những chiếc mũ bảo vệ ở đầu trạng thái nhiễm sắc.

Mối hệ trọng giữa mẫm ị và it vận cồn cũng hỉ đặt biết tới giàu. Mối hệ trọng nào càng sâu sắc thêm khi đơn nghiên cứu khác cho chộ ngồi quá giàu có trạng thái góp phần công tăng mỡ màng xung loanh quanh cạc cơ quan nội tạng.

Tập trạng thái dục là chìa khóa đặt chống lại những tác cồn bị cồn hạng việc ngồi, mà chừng ra thời kì và ý chí đặt đi tới buồng xếp trạng thái dục thỉnh thoảng là thách củac to.

Liệu đơn việc đơn giả vờn như đứng cầm vì ngồi có giúp chúng ta giả vờm bốc hay chẳng?

Câu đáp từ bỏ đơn nghiên cứu mới đây là có. Các nhà nghiên cứu tại Bệnh cáo Mayo, Mỹ, hỉ tiến hành đánh giá có hệ thống trước hết bay cạc nghiên cứu bây bây giờ có đặt rà sự dị biệt giữa ngồi và đứng bay mạng calo tiêu thụ.

Nghiên cứu đặt ban bố trên tờ European Journal of Preventive Cardiology.

Đứng 6 tiếng đơn ngày đốt cháy 54 calo

TS Lopez-Jimenez và nhúm nghiên cứu hỉ rà 46 nghiên cứu, cùng tổng cọng 1.184 người dự có tuổi làng nhàng là 33. Cân nhẹ làng nhàng hạng cạc đối xử tượng là 65 kg.

Tác giả vờ nghiên cứu của nhất Tiến sĩ Farzane Saeidifard, đơn chuyên gia tim mạch tại Mayo Clinic, tổng kết những phát bây bây giờ nào.

Nhìn chung, nghiên cứu cho chộ khi giao hội ắt cạc chứng cứ khoa gia tộcc bây bây giờ có, thời đứng đoạt giàu calo bị đốt cháy hơn ngồi. “

Cụ trạng thái, so cùng ngồi, đứng sẽ tiêu thụ giàu hơn 0,15 calo mỗi một phút. Nghĩa là nếu như đơn người trưởng thành nhẹ hay 65 kg đứng cầm cho ngồi trong suốt 6 bây giờ mỗi một ngày, gia tộc sẽ tiêu thụ giàu hơn 54 calo so cùng người ngồi.

Trong đơn năm, con mạng nào tương đương cùng giả vờm hay 2,5kg, hay 10kg trong suốt vòng 4 năm.

Đứng cải tbây bây giờ lực bạo lâu trường

Đối cùng giàu người to, việc đứng trong suốt thời kì trường nhường như chơi trạng thái thực hành đặt, đặc biệt là những người công việc bàn giấy, mà đối xử cùng người ngồi 12 bây giờ trong suốt ngày, giả vờm đơn bán thời kì ngồi sẽ đem lại giàu nướu lợi..

TS Lopez-Jimenez nói tiếp: “Ý ngỡ là lồng tháp ra lề thói mạngng hàng ngày đơn mạng hoạt cồn tác cồn thấp có trạng thái cải tbây bây giờ lực bạo lâu trường “, và kết luận hạng gia tộc ủng hộ khái niệm “Sinh nhiệt từ bỏ hoạt cồn chẳng gắng công” (NEAT).

NEAT là đơn lý thuyết đặt cạc nhà nghiên cứu bay bệnh mẫm ị hạng Bệnh cáo Mayo thiết kế, giao hội ra cạc hoạt cồn hàng ngày chẳng gắng công đặt giúp dã man người giả vờm bốc.

Những phát bây bây giờ hạng nghiên cứu mới nào đặc biệt quan yếu vì làng nhàng người Mỹ ngồi chừng 13 bây giờ mỗi một ngày. Nếu cọng thêm 8 bây giờ mỗi một đêm đặt ngủ thời sẽ chết 21 bây giờ chẳng hoạt cồn trạng thái chất trong suốt 24 bây giờ.

Cẩm Tú

Theo MNT