Chiều 26/1, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho hay 2 phòng nhà lao có thầy thuốc Trung Quốc (gọi đóng là phòng nhà lao Trung Quốc) bị xử phát, gồm: Công ty TNHH Phòng nhà lao Đa hoa 3 tháng 2 (1503-1505 -1507-1509 đàng 3 Tháng 2, bầy 16, quận 11) bị phát 210 triệu cùng, Công ty TNHH Phòng nhà lao Đa hoa Thành Thái (tên cũ Công ty TNHH Phòng nhà lao Đa hoa Elizabeth, 87-89 Thành Thái, bầy 14, quận 10) bị phát 161 triệu cùng.

Bộ cả Bộ Y tế trong suốt một lần rà phòng nhà lao trên địa bàn TP HCM.
Bộ cả Bộ Y tế trong suốt một lần rà phòng nhà lao trên địa bàn TP HCM.

Phòng nhà lao Đa hoa 3 tháng 2 vi phạm 3 hành vi: cung gấp dịch vụ nhà lao, sửa bệnh băng quá khuôn khổ chuyên môn đặt ghi trong suốt giấy phép hoạt động; dùng người hành nghề chẳng có chứng chỉ hành nghề; chẳng đảm bảo cạc điều kiện bay cơ sở vật chất trong suốt quá trình hoạt động. Ngoài bị phát tiền, đơn vị nào đang bị co giấy phép hoạt động 6 tháng.

Ngoài bị phát tiền, Phòng nhà lao Đa hoa Thành Thái cũng bị co giấy phép hoạt động 4,5 tháng do vi phạm cùng 3 hành vi: cung gấp dịch vụ nhà lao bệnh băng quá khuôn khổ chuyên môn đặt ghi trong suốt giấy phép hoạt động; lập hồ sơ bệnh án mà chẳng biên chép đầy đủ theo quy toan mực luật pháp; người nước ngoài trực tiếp nhà lao bệnh, sửa bệnh phẳng phiu tiếng Việt mà chửa đặt xác nhận là biết tiếng Việt thành thục.

Theo Nguyễn Thạnh

Người cần lao