Vào buổi 3h36 phút ngày 29/1, trên tần số 7903 kHz, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng dấn đặt thông báo trực tiếp từ bỏ tàu cá QNA 93717 TS báo tin có đơn thuyền hòn trên tàu bị đứt 2 ngón tay.

Thời buồng qua, Trung bụng kết hợp chừng chừng cứu nàn hàng hải khu vực 2 hỉ cứu nàn thành công giàu ngư gia gặp nàn trên bể
Thời buồng qua, Trung bụng kết hợp chừng chừng cứu nàn hàng hải khu vực 2 hỉ cứu nàn thành công giàu ngư gia gặp nàn trên bể

Theo đó, tàu cá QNA 93717 TS do ông Trần Đậu làm chủ tàu còn hoạt động tại vị trí có tọa độ 16°31’00N 108°33’00E cách Đà Nẵng khoảng 28 hải lý về hướng Đông Bắc thì có thuyền hòn gã Tài, 35 tuổi, bị chắc 2 ngón tay. Tàu còn bay ra bờ cùng tốc chừng 9 hải lý/h, theo hướng 220 chừng đặt ra bờ. Tàu xót thương cầu trợ giúp y tế khẩn cấp.

Ngay sau khi dấn đặt tin báo nàn từ bỏ tàu cá QNA 93717 TS, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng hỉ đấu máy cho tàu bàn bạc trực tiếp đến Trung bụng Y tế 115 đặt danh thiếp chưng sỹ tham mưu y tế, chỉ dẫn danh thiếph sơ cấp cứu cho thuyền hòn bị nàn.

Hệ thống Thông tin duyên hải tiếp tục theo dõi và sẵn sàng thông báo trợ giúp thuyền hòn bị xót thương của tàu cá QNA 93717 TS.

Khánh Hồng