51% đồ ăn nặng và đồ uống có lối, 15% là nước tiểu bòn, 9% bánh ngọt, 8% bánh kẹo…

51% đồ ăn nặng và đồ uống có lối, 15% là nước tiểu bòn, 9% bánh ngọt, 8% bánh kẹo…

Theo chỉ dẫn mới nhất mức tổ chức Sức khỏe cọng cùng Anh, trong suốt 3 bữa thứ yếu trẻ ăn mỗi một ngày, có đến 1 bán là cạc thật phẩm chẳng đặt cho sức khỏe và đồ uống có lối. Thống kê cho chộ trẻ ăn đến 400 bánh quy mỗi một năm.

Do đấy, cùng trẻ 5-11 giai đoạn, chỉ vì vậy ăn chẳng quá 2 bữa thứ yếu mỗi một ngày cùng cây lối càng ít càng đặt.

Những thật phẩm hợp là sữa chú, bánh quy giòn hay bánh gạo cùng cây ăn chẳng quá 100 calo/lần. Riêng rau trái trẻ có thể ăn thoải mái.

BS. Alison Tedstone, Giám đốc Dinh dưỡng mức Tổ chức Sức khỏe cọng cùng Anh, cho biết: “Để dễ dàng cùng những gia đình dò rộn, chúng tôi hử xây dựng luật lệ chừng chừng thức ăn bứt chẳng quá 100 calo”.

Các chuyên gia lo e rằng tình trạng mập ị ở trẻ em sẽ dẫn đến sự bùng nổ căn bệnh đái tháo lối, tim mạch và ung thư. Trong khi cạc số liệu mới nhất cho chộ đa số cây lối trẻ nộp ra là tự cạc loại đồ ăn bứt.

Theo khuyến cáo chung, trẻ tự 4-6 giai đoạn nộp chẳng quá 19g hay 5 cùi dìa lối mỗi một ngày; 7-10 giai đoạn chẳng quá 24g/ 6 cùi dìa lối mỗi một ngày;

Nhân Hà

Theo Dailymail