Một mũi cắn trực đấu ra vô mạng u cứng có trạng thái kín dấu chấm hết cho ung thư?
Một mũi cắn trực đấu ra vô mạng u cứng có trạng thái kín dấu chấm hết cho ung thư?

Nghiên cứu bay những phương pháp hiệu trái hơn điều trừng phạt ắt cạc loại ung thư đương ngày đơn giàu lên trong suốt vài ba năm qua, liền đem lại những niềm hy vẳng mới.

Một mạng trạng thái nghiệm gần đây nhất bao gồm việc dùng công nghệ nano tiền tiến đặt tróc nã chừng cạc vô mạng u vi trạng thái, vi sinh vật biến đổi gen diệt ung thư, và bỏ đấyi vô mạng u ác tính đến chết.

Nghiên cứu mới nhất trường đoản cú ​​Trường Y cgia tộcc Đại gia tộcc Stanford, California, hử nghiên cứu đơn khả năng đấu cận khác: cắn những cây rất bé 2 tác nhân klợi ích thlợi ích đáp ứng miễn sao nhiễm của thân trực đấu ra vô mạng u cứng ác tính.

Cho đến nay, nghiên cứu trên chuột hử cho chộ thành công trong suốt việc loại bỏ cạc vô mạng u trên khắp thân.

Hơn nữa, cạc nhà nghiên cứu có lý do đặt tin ra bước tiến chóng hơn đối xử với cạc thử nghiệm rơi sàng bay phương pháp nào là, vì đơn trong suốt những tác nhân trong suốt trạng thái nghiệm hử đặt chuẩn y đặt dùng trên người, trong suốt khi tác nhân kia hử đặt thử nghiệm rơi sàng đặt điều trừng phạt u lymphom.

Các phát hiện của nghiên cứu hử đặt ban bố trên tùng san Science Translational Medicine.

Công củac “điều trừng phạt đơn dò”

Liệu pháp miễn sao nhiễm là đơn loại điều trừng phạt, trong suốt đấy đáp ứng miễn sao nhiễm của thân đặt tăng cường đến của có trạng thái nhắm ra tế bào ung thư đặt chống lại u lymphom, hay ung thư hệ bạch huyết.

Có giàu loại liệu pháp miễn sao nhiễm, bao gồm đơn mạng giúp tăng cường ắt hệ miễn sao nhiễm của thân và đơn mạng khác nhắm trúng mục tiêu hơn. Tuy nhiên, cạc nhà nghiên cứu lưu ý, ắt đều có những nhược chấm.

Chúng có trạng thái có cạc phản ứng của yếu, chết giàu thời kì hay đơn giản là quá chết kém. Tuy nhiên phương pháp của tốp đặt cho là có giàu nướu lợi ích – thậm chí băng trên hết hiệu trái điều trừng phạt.

TS. Ronald Levy, cả tốp nghiên cứu giảng giải: “Cách đấu cận của chúng tôi dùng đơn dò chừngc nhất cây rất bé của hai tác nhân đặt chỉ klợi ích thlợi ích cạc tế bào miễn sao nhiễm trong suốt vô mạng u”. Phương pháp nào là có trạng thái “dạy” cạc tế bào miễn sao nhiễm cạch chống lại loại ung thư cụ trạng thái đấy, sau đấy cho phép chúng chuyển di và diệt ắt cạc vô mạng u khác hử có.

Mặc dù vai trò của hệ miễn sao nhiễm là phát hiện và loại bỏ những “vật trạng thái ngoại lai” có hại, giàu loại tế bào ung thư có trạng thái ập thoát khỏi sự phát hiện theo nào là những cạch phức tạp, cho phép chúng phát triển và lan rộng.

Một loại tế bào bạch huyết cầu đặt gọi là tế bào T đấyng vai trò quan yếu trong suốt điều chỉnh phản ứng miễn sao nhiễm của thân. Bình đền, cạc tế bào T sẽ nhắm ra và chống lại vô mạng u ung thư, mà đền thời cạc tế bào ung thư gia tộcc đặt cạch “đánh lừa” chúng và thoát khỏi phản ứng miễn sao nhiễm.

Hiệu trái chống lại giàu loại ung thư

Trong nghiên cứu mới, tốp nghiên cứu của TS Levy hử đem vài ba microgram của hai tác nhân cụ trạng thái ra đơn vị trí vô mạng u cứng của trường đoản cúng con chuột bị bệnh. Các tác nhân đặt dùng là:

• CpG oligonucleotid, đơn khúc nlắp của ADN tổng hợp tăng cường khả năng diễn tả thụ trạng thái OX40 của tế bào miễn sao nhiễm, đặt chừng chộ trên bề mặt tế bào T

• đơn kháng trạng thái lắp với thụ trạng thái, hoạt hóa tế bào T

Khi cạc tế bào T đặt klợi ích hoạt, đơn mạng chuyển di đến những phần khác rau của thân, “săn chừng” và phá hủy cạc vô mạng u khác.

Quan quý trọng hơn, có trạng thái dùng phương pháp nào là đặt nhắm ra giàu loại ung thư khác rau; trong suốt mỗi một trường hợp, tế bào T sẽ “gia tộcc” đặt ứng phó với loại tế bào ung thư cụ trạng thái mà chúng hử đấu xúc.

Trong buồng trạng thái nghiệm, cạc nhà khoa gia tộcc hử dò trước hết ứng dụng phương pháp nào là cho mô hình u lympho trên chuột, và 87 trong suốt mạng 90 con chuột chẳng đương ung thư. ở 3 trường hợp đương lại, cạc vô mạng u tái phát, những hử biến chết khi điều trừng phạt dò của hai.

Kết trái thành công tương từ cũng đặt quan sát chộ trong suốt trên mô hình chuột bị ung thư vú, bừa tràng và ung thư da. Hơn nữa, liền hết những con chuột bị biến đổi gen đặt phát triển ung thư vú cũng đáp ứng đặt với phương pháp điều trừng phạt nào là.

“Cách đấu cận trúng mục tiêu”

Tuy nhiên, khi cấy tháp hai loại vô mạng u ung thư là u lympho và ung thư bừa tràng – trên với đơn con chuột trạng thái nghiệm, mà chỉ cắn thuốc ra vị trí u lympho, thời kết trái khá phức tạp.

Tất hết cạc vô mạng u lympho hử bé lại, mà vô mạng u ung thư bừa tràng thời chẳng, chứng tỏ cạc tế bào T chỉ gia tộcc cạch ứng phó với những tế bào ung thư nằm liền trong suốt chừng với trước khi cắn.

Đây là đơn cạch đấu cận rất trúng mục tiêu, chỉ có vô mạng u có chung mục tiêu protein diễn tả ở vị trí điều trừng phạt mới bị tác chừngng. Có trạng thái tiến công những mục tiêu cụ trạng thái mà chẳng cần thi hài định chính thi hài tế bào T đương nhận mặt những protein nào là.

Hiện nay, tốp nghiên cứu đương chuẩn bị cho đơn thử nghiệm rơi sàng đặt rà hiệu trái của điều trừng phạt nào là ở những người bị u lympho chừng thấp. Hy vẳng rằng nếu như thử nghiệm rơi sàng thành công, gia tộc sẽ có trạng thái mở đem liệu pháp nào là đến hầu như dã man loại vô mạng u ung thư ở người.

Nhóm nghiên cứu kết luận: “Tôi chẳng nghĩ là có giới hạn bay loại vô mạng u có trạng thái điều trừng phạt, miễn sao là hệ miễn sao nhiễm có trạng thái thâm nhập ra đấy”.

Cẩm Tú

Theo MNT