Có lý do khoa học đặt tắm ra buổi tối hơn là buổi sáng
Có lý do khoa học đặt tắm ra buổi tối hơn là buổi sáng

Mặc dù bạn có thể tắm ra buổi sáng đặt coi thực bá non và dễ thơơng khi tới dài, mà có nhẽ vì cầm nghĩ lại.

Theo Samer Jaber, đơn thầy thuốc da liễu ở New York, việc rửa nhẵn phương diện và thân thể ra buổi tối là rất quan yếu cho lực mạnh mức da – đặc biệt trong suốt những tháng vụ xuân và vụ hè.

“Nếu bạn ở ngoài cả ngày và đổ mồ hôi hay xấp thể dục, kiên cố bạn vì cầm tắm trước khi đi ngủ,” ông nói.

“Vào vụ xuân, bạn có thể đang bị dãy những chồng hoi dị ứng như phấn hoa nếu ở ngoài, vì cầm bạn sẽ muốn tắm thực nhẵn trước khi đi ngủ.

Nghiên cứu từ bỏ Đại học Harvard đang cho chộ rằng tắm ra buổi tối có thể giúp ngủ ngon lành, đơn điều hoàn toàn hạp lý. Tắm nác siêu lỡ nếu trước khi đi ngủ cũng là cách thơ giãn rất đặt.

Cẩm Tú

Theo Seventeen