Các chuim gia hử rà tác cồn hạng việc nhai lạc, nói chuyện hay im yên tĩnh trên danh thiếp vận khích lệ bay. Họ phát bây giờ ra rằng khi nhai “Happy” hạng Pharrell Williams sẽ tăng cường hứng đến 28%. Phát bây giờ nào hử giảng giải vì sao giàu người lớn đền nhai lạc khi luyện tập.

Nghiên cứu trước đấy hử so sánh âm lạc như đơn liều thuốc tăng cường hiệu suất vận cồn và cảm giác thoải mái thay vì mỏi mệt. Và nghiên cứu mới đăng trên tờ Psychology of Sport and Exercise, hử cho chộ ý kiến nào là đúng.

Trưởng dóm nghiên cứu, Marcelo Bigliassi cho biết: “Chúng mình chộ âm lạc cùng sóng beta hử gợi lên những xúc cảm hăng hái”.

Nghiên cứu mới nào hử theo dõi hoạt cồn hạng óc bộ 24 vận khích lệ bay 400m. Một bòn bị điện óc bầy núm tay hử đo phản ứng hạng óc trong suốt 3 cảnh huống: nhai lạc 6 phút, nhai cá nói chuyện trong suốt chương đệ trình TED hay chẳng nhai gì.

Các nhà nghiên cứu hử dùng danh thiếp ăn đo tâm lý đặt đo cảm giác, chừng độ tâp trung và sự mỏi mệt hạng người bay. Họ nhận chộ âm lạc sẽ điều chỉnh tần mạng hạng óc, làm giảm sự tập hợp mà lại tăng cường sự hứng.

Chương đệ trình Pharrell Williams, chênh còn đứng mạng 1 tại Anh và Mỹ, giúp tăng 13% hứng so cùng kịch bản đối thoại. Điều nào cho chộ danh thiếp chương đệ trình nói chuyện chẳng hoi ra mỏi mệt hay hứng cho người bay mà nó cũng khuyến khích người nhai bay giàu hơn là chẳng nhai gì.

Nhân Hà