Bắt cận 200kg giết dê “trôi nổi” tự Sơn La bay Ninh Bình tiêu thụ

Ngày 5/1, Công an thức giấc Ninh Bình cho biết, Công an huyện Gia Viễn còn hoàn chỉnh hồ sơ đặt xử lý mùa tải thật phẩm chẳng có giấy má kiểm dịch mạng lượng to . Trước đấy, Công Read More …