Khảo áp cho chộ đấu xúc cùng cạc chất rắn lơ lửng – TSP (cạc hột có kích tấc 0,05mm) trong suốt giai đoạn dậy thời có thể công chu kỳ ghê nguyệt của cạc thiếu nữ ít đi hơn so cùng thường nhật.

Các TSP cốt yếu là khí thải loại xe, khói than, khói xăng xe và đặt xem là tác nhân công rối loạn quá trình sinh sản hoóc hoa ở người.

Ở đàn bà, nó có thể khiến cây hoóc hoa nam tính tăng cao, chả hạn như testosterone, mà cạc nhà nghiên cứu tin rằng sẽ công chậm hay hoi rối loạn kỳ ghê của cạc bé gái.

Tác ra bộ nghiên cứu, TS. Shruthi Mahalingaiah, ĐH Boston (Mỹ) cho biết: “Trong khi ô nhiễm không khí hệ trọng cùng bệnh tim mạch và bệnh phổi,

Các nhà nghiên cứu nhỉ phân tách dữ liệu của 34.832 đàn bà trong suốt chừng giai đoạn 25 và 42. Họ cũng điều tra chừng chừng TSP ngồi không khí xung loanh quan liêuh nhà và dài của những đàn bà nà dài đoản cú Cơ quan liêu Bảo rệ Môi dài Mỹ.

Những đàn bà nà sẽ đặt hỏi bay thời chấm bắt đầu có ghê nguyệt và bao lâu sau thời kỳ ghê của gia tộc thường nhật.

Kết trái cho chộ cùng mỗi đơn 45 μg/m3 TSP ở xung loanh quan liêuh dài, cạc cô gái sẽ có thêm 8% nguy cơ rối loạn chu kỳ ghê ở của làng nhàng hay dằng dai và cây hooc hoa nam giới cũng tăng thêm 11%.

Các phát hiện đặt đăng trên tùng san Human Reproduction.

Dậy thời chậm có nếu là 1 nguy cơ?

Hiện có chửa có nghiên cứu nà cho chộ dậy thời chậm sẽ khiến sức khỏe khi bay bá bại đi.

Ở Mỹ, chừng giai đoạn dậy thời làng nhàng là 12 và dậy thời trong suốt chừng giai đoạn 10-15 đặt xem là thường nhật.

Tuy nhiên, đơn nghiên cứu trước đấy cho chộ dậy thời trước 12 giai đoạn sẽ đi kèm cặp cùng nguy cơ bệnh tim sau nà. Nó cũng đặt cho là có hệ trọng cùng ung thư vú do có cây hoóc hoa cao hơn.

Nhân Hà

Theo DM