Những tiến bộ trong suốt công nghệ thoả cạch căn số đâm trong suốt thông báo liên lạc, liên lạc và kinh dinh. Cùng với đấy, việc san sẻ dữ liệu y tế và trưởngi tiến cạc trang bòn bị, những tiến bộ trong suốt y khoa đang diễn ra chóng hơn bao giờ trưởng.

Tử cung nhân tạo, bòn kế di lan truyền và đảo ngược quá đệ trình lão hóa nhai có vẻ chi chuyện viễn ngỡ. Tuy nhiên, trong suốt năm qua, thoả có báu tiến bộ đáng kể trong suốt ắt những lĩnh vực này. Dưới đây là những khám phá điển hình trong suốt căn số đấy.

Tử cung nhân tạo

Các nhà khoa gia tộcc thoả chế tác đặt bòn bị tử cung nhân tạo có khả hay nuôi dưỡng thai nhi rất non tháng phát triển đền ngày trong suốt chừng một tháng. Thiết bị thoả đặt thử nghiệm trên 8 bào thai rán, đặt lấy ra sớm từ tử cung mực rán bầm và dời qua tử cung nhân tạo. Các con rán đấu phát triển, biểu đạt sự tăng trưởng và trưởng thành ta đền ngày cho đến khi chúng đặt “đâm ra” sau bốn cạ.

Tử cung nhân tạo bao gồm một túi mủ trong suốt chẳnga chấp chật nước ối tổng hợp. Dây nán mực bào thai đặt đấu với một máy cung gấp chồng dinh dưỡng và oxy cho huyết, tương từ bánh rau.

Thai kỳ đền ngày kéo trường chừng 40 cạ. Mỗi năm có dãy ngàn trẻ bị đâm non – sau khi có chửa chật 26 cạ trong suốt tâm bầm. Chỉ có chừng một bán trong suốt căn số này căn sống sót, và những trẻ này đền bị cạc biến chẳngng nặng nề như thua óc, bại, và muộn phát triển trí óc.

Tử cung nhân tạo đặt dùng cho người sẽ cho phép kể những em bé đâm non này đấu phát triển trong suốt môi trường chi như tử cung trong suốt một thời kì trường hơn. Những người chế tác ra bòn bị hy vọng sẽ rà nó trên người trong suốt vòng 5 năm đến.

Phôi lai người-heo trước trưởng

Năm nay, cạc nhà nghiên cứu thoả thành ta công trong suốt việc tạo ra phôi lai người-heo, thằng khoa gia tộcc gọi là chimera. Chimera là một đâm phẩy có chẳnga chấp tế bào từ hai loài khác rau.

Một cạch đặt tạo ra chimera là đem cơ quan mực một động phẩy này ra thân thể mực một động phẩy khác, mà điều này đem đến nguy cơ cao là thân thể phẩy chủ sẽ chối vứt cơ quan ngoại lai. Một cạch khác đặt tạo ra chimera là bắt đầu từ phôi, đem cạc tế bào mực một con phẩy này ra phôi mực một con phẩy khác và cho phép kể chúng phát triển với rau.

Các thể nghiệm ban sơ bay chimera thoả dẫn đến sự tăng trưởng thành ta công mực cạc tế bào chuột cống trong suốt phôi chuột nhắt. Phôi chuột nhắt đặt biến đổi di lan truyền đặt tạo ra tuyến tụy, mắt và tim mực chuột cống, ắt đều phát triển đền ngày. Kết trái chật hẹn thoả dẫn đến cạc thể nghiệm với tế bào người.

Nội tạng mực heo khá chi với nội tạng mực người, đấy là lý do vì sao động phẩy này đặt lựa công phẩy chủ. Tế bào người đặt cắn ra phôi heo giai đoạn sớm. Các phôi lai sau đấy đặt cấy ra heo nái đem thai hộ và đặt phép kể phát triển qua 3 tháng đầu trước khi đặt lấy ra rà. Kết trái là 186 phôi chimera có chẳnga chấp giai đoạn đầu mực cạc cơ quan quan yếu như tim và gan.

Việc tạo ra đặt cạc cơ quan và mô mực người trong suốt một loài khác là một bước tiến to hướng đến đích chung cuộc là nuôi cấy cạc bộ phận thân thể người trong suốt buồng thể nghiệm, có thể cứu đặt tâm tính căn số mực dãy ngàn người. Hiện nay, mỗi một ngày có 22 người ctrưởng trong suốt khi đợi tháp tạng.

Cáchđiều trừng trị mới cho ung thơ da

Một nhen cạc nhà nghiên cứu tại Đại gia tộcc bang Michigan thoả khám phá ra một loại thuốc có thể công giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do u hắc tố. Đây là thể ung thơ da ctrưởng người nhất vì bệnh có thể chóng vánh di căn đến cạc cơ quan như phổi và óc. Điều này xảy ra chuẩn y quá đệ trình phiên mã trong suốt đấy gen tạo ra cạc phân tử ARN và một căn số protein khăng khăng trong suốt vô số u u ác tâm tính cho phép kể cạc tế bào ung thơ lan ra.

Một hợp chồng hóa gia tộcc mới thoả cho chộ thành ta công trong suốt việc công ngắt quãng chu đệ trình này. Hợp chồng sẽ đóng quá đệ trình phiên mã, trưởngn chẳng cho ung thơ di căn khoẻ mã như vậy. Trong cạc nghiên cứu trong suốt buồng thể nghiệm bay tác dụng với tế bào u ác tâm tính, hợp chồng thoả thành ta công trong suốt việc giảm đến 90% sự lan rộng mực ung thơ.

Vẫn nếu đợi thêm vài ba năm nữa đặt có thể thử nghiệm loại thuốc tần hay này trên người, mà cạc nhà nghiên cứu lạc quan bay khả hay mực nó. Ngoài điều trừng trị u hắc tố ác tâm tính, hợp chồng cũng sẽ đặt rà bay khả hay trưởngn chặn sự lan rộng mực cạc loại ung thơ khác.

Thử nghiệm điều trừng trị chống lão hóa trên người

Điều trừng trị chống lão hóa đang ngày một tiến cận hơn đến thị trường. Sau khi cạc thử nghiệm trên động phẩy cho chộ thành ta công đáng sửng căn sốt trong suốt việc đảo ngược quá đệ trình lão hóa mực tế bào, cạc thử nghiệm trên người bây giờ đang đặt tiến hành ta.

Các tế bào mực chúng ta có khả hay từ tôn tạo, mà khả hay này bị sút giảm khi chúng ta bá đi. Một chồng dời hóa gọi là NAD + có phương diện trong suốt ắt cạc tế bào và rất quan yếu đối xử với quá đệ trình tôn tạo.

Một nhen cạc nhà nghiên cứu từ Đại gia tộcc New South Wales thoả tiến hành ta những thử nghiệm bay NMN, tạo thành ta một bán phân tử NAD+. Sau khi cắn NMN cho chuột bá, chúng biểu đạt tăng khả hay tôn tạo tế bào hỏng. Chỉ sau một cạ, tế bào mực chuột bá đặt điều trừng trị cạ NMN hoạt động đặt can với cạc tế bào mực chuột trẻ hơn.

Bước chung cuộc trong suốt thử nghiệm bao gồm phơi phóng nhiễm chuột với bức xạ. Chuột thoả đặt điều trừng trị từ trước cạ NMN cho chộ chừng độ thơơng tổn tế bào thấp hơn những con chẳng đặt điều trừng trị. Ngay trưởng những con chuột đặt điều trừng trị cạ NMN sau khi phơi phóng nhiễm cũng có ít thơơng tổn tế bào hơn.

Việc điều trừng trị chống lão hóa sẽ chẳng giới hạn ở những bệnh nhân cao giai đoạn. Các phi hành ta gia đền gặp nếu sự lão đâm do phơi phóng nhiễm với tia bức xạ vũ trụ. Những người liền đi lại cạ đàng dãy chẳng hay nếu chụp X quang đãng cũng bị phơi phóng nhiễm với bức xạ, mặc dầu với cây bé hơn báu. Và những người thoả bị ung thơ khi đang bé cũng bị lão hóa chóng, dẫn đến báu người bị bệnh mạn tâm tính như bệnh Alzheimer trước khi đến giai đoạn 45.

Sửa chữa ADN phôi

Lần trước trưởng, cạc nhà khoa gia tộcc thoả thành ta công trong suốt việc chỉnh chữa ADN trong suốt phôi người mà chẳng hoi ra những đột biến ác hại chẳng mong muốn.

Một nhen cạc nhà khoa gia tộcc quốc tế thoả tiến hành ta thể nghiệm cạ cạch dùng một kỹ kể biên tập gen mới. Tinh trùng lặp đặt lấy từ người cho đem đột biến gen hoi ra bệnh cơ tim, một rối loàn công tim suy và hoi ra loàn cơ hội tim, cạc vấn đề bay van tim và suy tim.

Tinh trùng lặp đặt dùng đặt thụ tinh cho trứng, và sau đấy công cầm biên tập sẽ chỉnh chữa đột biến. Các nhà khoa gia tộcc biểu bây giờ nó như một thể “vi phẫu”, trong suốt đấy gia tộc sẽ chừng cạch bốc chính thi hài cạc gen đột biến.

Khi gen thoả đặt bốc, phôi đặt kích hoạt đặt từ tôn tạo gen bị thiếu. Kỹ kể này đặt dùng trên 58 phôi, và đột biến gen thoả đặt tiệm chỉnh thành ta công ở 70% trong suốt căn số đấy. Điều quan yếu nhất là việc tôn tạo chẳng hoi ra những khuyết thiếu chẳng mong muốn ở cạc miền ADN khác, như trong suốt cạc thể nghiệm trước đây.

Các phôi chẳng đặt dùng đặt tạo ra cạc em bé. Cần nếu rà thêm trước khi có thể công điều này.

Những người chỉ trích việc biến đổi gen trong suốt phôi thổ lộ sự lo e bay một căn số nhân tố. Những đổi thay trong suốt ADN mực phôi sẽ đặt lan truyền cho cạc đời sau, nên bất kỳ sai trái này trong suốt quá đệ trình biên tập gen có thể hoi ra cạc bệnh di lan truyền mới. Cũng có lo e rằng nghiên cứu có thể dẫn đến “những đứa trẻ theo bòn kế”, chỗ bác bầm lựa lọc những đặc điểm cho con cái trước khi đâm, tạo ra một đứa trẻ có những góc cạnh và khả hay bay phương diện thể chồng khăng khăng.

Các nhà khoa gia tộcc nghiên cứu bay biến đổi di lan truyền phôi thai tuyên bố rằng công đệ trình mực gia tộc chỉ đặt mục đích trưởngn đề phòng cạc bệnh di lan truyền, chẳng chẳng nếu tạo ra những đứa trẻ theo một đặt dãy. Các bệnh có thể trưởngn đề phòng cạ cạch chỉnh chữa gen trong suốt phôi bao gồm bệnh Huntington, bệnh xơ nang, và cạc trường hợp ung thơ vú và buồng trứng do đột biến gen BRCA.

Theo Cẩm Tú

Sức khỏe & Đời căn sống