Các vi khuẩn nà tạo thành mai đe dọa ngày đơn tăng, và chìa khóa đặt phát triển thuốc mới và hiệu quả có thể nằm ở những điều trừng trị trong suốt dĩ vãng – những kháng sinh thiên nhiên. Mặc dù kháng sinh thiên nhiên có thể là dịp, chúng cũng đem tới những nguy cơ.

Trong khi tỏi nấu chín đền là an toàn, nghiên cứu cho chộ uống tinh chồng tỏi đậm kín có thể công tăng nguy cơ chảy máu. Điều nà có thể hiểm cho những người sắp nếu giải phẫu hay đương sử dụng thuốc chống đông.

Tỏi cô kín đương có thể công giảm bụng tính bổ ích mực tàu thuốc HIV.

Nên lánh đơn mạng sản phẩm khăng khăng thành ra lánh, bao gồm keo tệ lậu (tệ lậu colloid). Chất nà bao gồm danh thiếp khoảnh tệ lậu vi thể ở thể nhếch treo trong suốt nác.

Keo tệ lậu hả chừng đặt khuyến nghị như thuốc điều trừng trị cho đơn xê ri danh thiếp bệnh, bao gồm hết nhếch hạch và HIV. Tuy nhiên, Trung bụng Sức bạo Bổ trợ và tàng trữ ăn nhập Quốc gia Mỹ, chồng nà có thể hiểm, và chẳng có nghiên cứu đáng tin nà ủng hộ những danh thiếph sử dụng nà.

Dùng chế phẩm tệ lậu colloid bổ sung có thể hếtn ngăn hiệu quả mực tàu thuốc kháng sinh và thuốc sử dụng điều trừng trị nhược áp.

Bạc cũng có thể tàng trữ dồn trong suốt thân khiến có màu xanh xám. Tình trạng nà đặt gọi là argyria và tồn tại vĩnh viễn ở hồ hết dã man người.

Cẩm Tú