Một nhà khoa học hạt nhân Triều Tiên bỏ trốn qua Trung Quốc vẫn uống thuốc độc từ tử khi bị Bắc Kinh trục xuất bay nác.

Nhà khoa học hạt nhân Triều Tiên uống thuốc độc từ tử? - 1

Nhà khoa học đóng vai trò quan yếu trong suốt chiến lược phát triển hạt nhân ngữ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Daily Mail, người đàn ông Triều Tiên ngoài 50 giai đoạn, là nhà nghiên cứu công việc tại trọng điểm phẩy lý chọc Viện Khoa học Quốc gia ở Bình Nhưỡng

Nhà khoa học che giấu gã nằm trong suốt mạng những người Triều Tiên đào tẩu bị bức giữ ở đô thị Thẩm Dương, Trung Quốc ra ngày 4.11. Ông bị bắt nếu trở bay Triều Tiên ngày 17.11.

Người đàn ông nà uống thuốc độc từ tử sau khi bị bặt giam cầm ở đô thị Sinuiju, Triều Tiên. Thành phường phố nà nằm áp biên cương cùng Trung Quốc.

“Ông ấy từ trần trước khi bị thẩm vấn bay lý do đào tẩu, ai vẫn giúp ông ta bỏ trốn và ông ta bỏ trốn kì cọ con lối nà”, nguồn tin che giấu gã nói trên Daily Mail.

Nhà khoa học hạt nhân Triều Tiên uống thuốc độc từ tử? - 2

Binh sĩ Triều Tiên kì cọ ở khu vực biên cương.

Người đào tẩu giàu khả năng vẫn bị lục rà giàu dò trước khi bị giả vờ bay Sinuiju, vì cầm chẳng rõ nhà khoa học Triều Tiên che giấu chất độc ở đâu.

Trước khi bỏ trốn qua Trung Quốc, người đào tẩu bị cho nghỉ việc ở cáo khoa học vì “dấu tiệm chìm cảm hệ trọng tới dự án nghiên cứu”, nguồn tin che giấu gã nói

“Người đàn ông bất thần xuất bây giờ ở biên cương Trung Quốc-Triều Tiên mà gia đình chẳng hề hay biết. Ông ta cũng chẳng đem giấy má hợp thức”, nguồn tin nói. “Khi biết đặt rằng trui còn bị truy đuổi thời ông ấy biến mất”.

Nhà khoa học Triều Tiên đặt gọi là Hyun Cheol Huh, mà đây cũng có thể chỉ là gã giả vờ.

Triều Tiên bây giờ còn điều tra xem người đàn ông vẫn bỏ trốn qua sông Áp Lục như thế nà và gặp gỡ những người đào tẩu khác ra sao. Phía Trung Quốc chẳng biết người đàn ông là nhà khoa học hạt nhân khi trục xuất ông nà bay nác.