Trước đấy, đêm 28/1, ông Ranito Dela Rosa Sabino (43 giai đoạn, thuyền hòn người Philippines) đặt đem ra cấp cứu tại bệnh cáo Đà Nẵng trong suốt tình trạng nuốt nghẹn, khó thở, đau cổ, ào nước miếng…

Ông Ranito Dela Rosa Sabino cho biết, trước đấy hai ngày ông ăn trứng vịt lầm với cạc thuyền hòn và chộ nghẹn, khó thở. Nhưng ông nếu đi thuyền tự Vũng Tàu ra tới cảng Đà Nẵng và khi đấy mới ra cấp cứu tại đơn bệnh cáo.

Bệnh nhân dịp Ranito Dela Rosa Sabino hẵng ổn định bay sức khỏe và có thể xuất cáo

Bệnh nhân dịp Ranito Dela Rosa Sabino hẵng ổn định bay sức khỏe và có thể xuất cáo

Kết trái chụp phim cho chộ có dị vật ở vị trí thật tráin vì vậy bệnh nhân dịp hẵng đặt dời qua Bệnh cáo Đà Nẵng liền trong suốt đêm.

Vì bệnh nhân dịp đương có cạc bệnh lý bay phổi, tiểu lối, tim mạch vì vậy cạc thầy thuốc Bệnh cáo Đà Nẵng hội chẩn rồi tiến hành nội soi thật tráin lấy trái trứng vịt lầm ra.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân dịp hẵng ổn định và có thể xuất cáo.

Khánh Hồng