Lao cồn nữ đả việc ca đêm có thể bị tăng nguy cơ ung thư
Lao cồn nữ đả việc ca đêm có thể bị tăng nguy cơ ung thư

Các nhà nghiên căn cứu dấn cần lao nữ đả việc ca đêm trong suốt thời kì trường dễ bị ung thư vội cận 5 dò so cùng những người chẳng đả việc ca đêm.

Phụ nữ đả việc ca đêm thời kì trường thậm chí đang có nguy cơ bị ung thư da, ung thư vú và ung thư phổi cao hơn.

Kết trái nghiên căn cứu đặt ban bố trên tùng san Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Theo CDC, cận 15 triệu người cần lao Mỹ có mô hình đả việc ca kíp, bao gồm ca đêm.

Nghiên căn cứu trước đây nhỉ chỉ ra rằng đả việc ca đêm có thể đả ngắt quãng nghiêm trọng cơ hội sinh vật gia tộcc – cùng hầu nội bộ điều chỉnh danh thiếp quá trình sinh lý hạng thân thể trong suốt chu kỳ 24 bây giờ, và đốn phản ứng cùng ánh sáng và banh tối trong suốt môi trường.

Công việc ca kíp hệ trọng tới giàu hậu trái lực bạo bại, bao gồm làm chứng mập ị, bệnh tim và đơn mạng loại ung thư.

Nghiên căn cứu mới nhỉ tìm hiểu thêm bay mai hệ trọng giữa đả việc ca đêm thời kì trường và nguy cơ ung thư.

Nguy cơ ung thư tăng 19%

Kết luận trên đặt co ra sau khi phân tách 61 nghiên căn cứu, bao gồm tổng cộng 3.909.152 người và hơn 114.000 ca ung thư. Các đối xử tượng tới tự Châu Á, Úc, Châu Âu, và Bắc Mỹ.

Nhóm nghiên căn cứu nhỉ dùng những dữ liệu thần hồn nào đặt đánh giá mai hệ trọng giữa đả việc ca đêm thời kì trường cùng nguy cơ phát triển 11 loại ung thư.

Trong đơn phân tách riêng, danh thiếp nhà nghiên căn cứu nhỉ xem liệu thần hồn đả việc ca đêm thời kì trường ở danh thiếp nữ y tá có hệ trọng tới nguy cơ hạng 6 loại ung thư hay chẳng.

Nhìn chung, nghiên căn cứu cho chộ đàn bà đả việc ca đêm trong suốt thời kì trường có nguy cơ ung thư cao hơn 19% so cùng những đàn bà chẳng đả việc ca đêm thời kì trường.

Ngoài ra, cần lao nữ đả việc ca đêm có nguy cơ đắt ung thư da cao hơn 41%, nguy cơ ung thư vú tăng 32% và nguy cơ ung thư bao tử-ruột tăng 18%.

Trong phân tách đáp ứng – liều, kết trái cũng cho chộ căn cứ 5 năm đả việc ca đêm có hệ trọng cùng tăng 3,3% nguy cơ ung thư vú.

Tuy nhiên, nghiên căn cứu sâu hơn cho chộ mai hệ trọng giữa đả việc ca đêm và nguy cơ ung thư vú to hơn chỉ đúng cùng đàn bà mạngng ở Bắc Mỹ hay Châu Âu, có thể là do đàn bà ở những chốn nào có của hoóc hoa giới tính cao hơn, có hệ trọng tới những ung thư phụ thuộc hoóc hoa như ung thư vú.”

Một nhân tố nguy cơ đối xử cùng những ung thư phổ thông

Theo phân tách trên danh thiếp nữ y tá, đả việc ca đêm trong suốt thời kì trường có hệ trọng tới tăng 58% nguy cơ ung thư vú, tăng 35% nguy cơ ung thư bao tử ruột và tăng 28% nguy cơ ung thư phổi.

Thảo luận bay những duyên cớ có thể đả tăng nguy cơ ung thư ở danh thiếp nữ y tá, danh thiếp nhà nghiên căn cứu cho rằng những đàn bà nào có nhẽ nhỉ gạn lọc ung thư giàu hơn do nghề hạng gia tộc.

Một danh thiếph giảng giải khác cho tăng nguy cơ ung thư trong suốt quần thể nào là do đề nghị đả việc hạng điều dưỡng ca đêm, ví nhử như ca đả việc bít tất tay hơn.

Nói chung, danh thiếp phát hiện cho chộ cần nếu đả giàu hơn nữa đặt bảo vệ lực bạo hạng cần lao nữ đả việc ca kíp, đặc biệt là những người nếu đả việc như vậy trong suốt giàu năm.

Làm việc ca đêm là đơn nhân tố nguy cơ đối xử cùng danh thiếp ung thư phổ thông ở đàn bà.

Các nhà nghiên căn cứu hy vọng sẽ có những nghiên căn cứu thuần xấp to hơn đặt đả dấn mai hệ trọng giữa đả việc ca đêm và ung thư ở đàn bà.

Cẩm Tú

Theo MNT