Bảng tiệm treo ở cơ sở nhà lao bệnh mực tàu Ân
Bảng tiệm treo ở cơ sở nhà lao bệnh mực tàu Ân

Cụ dạng, mới đây Thanh tra Sở Y tế và Công an TP Cần Thơ, Phòng Y tế quận Thốt Nốt rà đột xuất cơ sở nhà lao sửa bệnh mực tàu Nguyễn Hoàng Ân, đâm năm 1988 tại địa chỉ 458/11 khu vực Trường Thọ 1, bầy Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Thời chấm rà, Thanh tra Sở y tế phát hiện Ân còn nhà lao bệnh cho hai bệnh nhân tại địa chấm nói trên. Tại cơ sở nhà lao sửa bệnh Ân treo bảng tiệm: Phòng nhà lao nội khoa: thầy thuốc Nguyễn Hoàng Ân, chuyên khoa Nội tổng hợp và hành nghề từ bỏ năm 2016.

Đoàn rà công việc cùng Nguyễn Hoàng Ân
Đoàn rà công việc cùng Nguyễn Hoàng Ân

Khi rà phẳng phiu danh thiếp biện pháp nghiệp mùa, đoàn rà phát hiện Nguyễn Hoàng Ân hả từ công giả danh thiếp giấy má như: phẳng phiu thầy thuốc; chứng chỉ hành nghề nhà lao bệnh, sửa bệnh; giấy phép hoạt động nhà lao bệnh, sửa bệnh.

Làm việc cùng đoàn rà, Nguyễn Hoàng Ân khai, Ân từ bỏng học sư phạm phẩy lý tại Trường Đại học Cần Thơ, sau đó đấu học lên thạc sĩ và cũng từ bỏng học đơn năm trung cấp y. Thời buồng qua Ân tổ chức nhà lao, sửa bệnh tựa nương theo thông báo trên internet.

Bằng thầy thuốc rởm mực tàu Nguyễn Hoàng Ân
Bằng thầy thuốc rởm mực tàu Nguyễn Hoàng Ân

Hiện thanh tra sở Y tế hả có quyết định xử phát hành chính Nguyễn Hoàng Ân 50 triệu cùng, vì nửa thuốc cho người bệnh và hành nghề y chẳng có chứng chỉ và lâm thời giữ công cụ hành nghề, thuốc… trao cho Phòng Y tế quản lý. Ân hả nạp đủ số tiền phát.

Phạm Tâm