Vị nha sĩ công việc 15 năm tại đơn phòng khám nha khoa New York cho biết giàu bệnh nhân của ông chỉ cầm bàn chải khi ông đem gia tộc 1 chiếc mới và tin rằng khi gia tộc đến gặp nha sĩ, đấy chính là thời chấm gia tộc cần 1 chiếc bàn chải mới.

BS Keith cho biết, việc cầm bàn chải phụ thuộc ra việc dùng nó liền đến của nà. Nếu chỉ công răng 2 lần/ngày thời 3 tháng là thời chấm hợp đặt cầm bàn chải.

Tuy nhiên, danh thiếph công giá chính thi hài nhất chính là quan sát lông bàn chải. Một khi lông bàn chải bị tòe, cong xẹo thời khăng khăng bạn cần nếu cầm bàn chải. Bởi khi lông bàn chải chẳng đang liền như buổi đầu thời tác dụng công nhẵn răng sẽ chẳng đang hiệu quả.

Một chước khác là tạo nếp chải lưỡi sau khi công răng. Nếu có cảm giác nhẵn sẽ, mượt mà thời bàn chải đấy hỉ đang đặt, đang chẳng thời hỉ cầm liền bàn chải mới.

Ngoài tác dụng công nhẵn răng, cầm mới bàn chải cũng là danh thiếph đặt hạn chế sự truyền nhiễm nhiễm vi trùng lặp. Bởi đơn nghiên cứu năm 2015 cho chộ hỉ chừng chộ hột chia trong suốt danh thiếp đầu bàn chải.

Với BS Arbeitman, anh sẽ cầm bàn chải khi anh hay vợ bị gầy, đặc biệt là khi nhiễm danh thiếp vi co như cúm.

Tốt nhất, đặt bàn chải ở góc riêng và khô khan nhẵn sẽ cản đề phòng sự phát triển của vi khuẩn.

Cuối với, đặt răng mồm thực thụ nhẵn sẽ, hỉ công răng theo chuyển động trọn.#.

Nhân Hà

Theo BI