Số phụ phẩm heo còn lại cũng tàng trữ trong suốt container còn đặt Đội 4 chọc Ban quản lý An rành thật phẩm (ATTP) TP.HCM đấu thống kê. Sau đấy, ắt lô dãy sẽ đặt dời đến kho nóng trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) đấu bảo quản đặt bảo đảm điều kiện ATTP.

Phụ phẩm heo biến chất hút vách chả giò. Ảnh: TRẦN NGỌC
Phụ phẩm heo biến chất hút vách chả giò. Ảnh: TRẦN NGỌC

Đoàn rà ghi nhận phụ phẩm heo (gồm da, lỗ tai) đặt đựng trong suốt bịch mủ. Không ít phụ phẩm có hiện tượng biến chất, ứ huyết, đấyng cục cằn, mỡ màng nẻo màu vàng. Nhiều bịch phụ phẩm có hiện tượng ri rỉ nhỉnh, da dãy giàu lông. Tất hết đều chẳng có cỗi nguồn rõ ràng.

Đoàn rà vẫn lấy năm mẫu ta phụ phẩm heo xét nghiệm đặt có cơ sở xử lý.

Được biết chủ nhân mực hơn 20 tấn phụ phẩm heo nói trên là ông Lê Đình Sơn. Phụ phẩm heo đặt ông Sơn thu mua, sau đấy chế biến vách chả giò , giò thủ . Tuy nhiên, tâm tính đến thì chấm ngày nay, ông Sơn chẳng cộng tác cùng đoàn rà đặt công rõ mùa việc hệ trọng trên 20 tấn phụ phẩm heo nói trên.

Theo Trần Ngọc

Pháp luật TPHCM