Hạt có vỏ rắn - hạnh nhân, hột óc chó, hột phỉ, hột điều và hột hầu đào - là những thức ăn bứt có tác dụng chống ung thơ khoẻ.
Hạt có vỏ rắn – hạnh nhân, hột óc chó, hột phỉ, hột điều và hột hầu đào – là những thức ăn bứt có tác dụng chống ung thơ khoẻ.

Các nhà nghiên cứu hử theo dõi 826 người bị ung thơ bừa tràng tuổi 3 trong suốt trùng lặp bình phẩm 6,5 năm sau khi trải phẫu và hóa trị.

Họ phát hiện ra rằng những người ăn ít ra hai phần hột có vỏ rắn (mỗi phần là 1 ounce, chừng 38g) cải thiện đặt 42% tỉ châu sống thêm chẳng bệnh và 57% tỉ châu sống thêm nói chung.

Tác trả chính hạng nghiên cứu, GS. Charles Fuchs, Giám đốc Trung bụng Ung thơ Yale, cho biết: “Phân tàng trữ sâu hơn cho chộ tỉ châu sống thêm chẳng bệnh tăng 46% ở toán người ăn danh thiếp loại hột có vỏ rắn thày vì ăn lạc”.

Các nhà nghiên cứu dấn rằng “chúng mình chẳng biết chính thi hài hột có vỏ rắn đem lại nướu lợi. như thế nào”. Lợi lợi. hạng hột vỏ rắn có thể hệ trọng tới việc thỏa mãn cơn bòn cùng ít carbohydrat hơn, hay danh thiếp thật phẩm khác có hệ trọng tới kết quả xấu hơn.

Nghiên cứu hạng dài Yale cho chộ thêm bằng cớ bay nướu lợi. hạng danh thiếp loại hột. Một nghiên cứu năm 2016 phát hiện ra rằng ăn đơn vóc hột có vỏ rắn hàng ngày làm trảm nguy cơ đắt đơn xê ri bệnh – từ bỏ ung thơ tới bệnh tim.

Cẩm Tú

Theo New York Daily News