Các địa phương đang thực hành việc sáp nhập cạc trọng chấm y tế đề buồng
Các địa phương đang thực hành việc sáp nhập cạc trọng chấm y tế đề buồng

Sáng 19/1, tại hội nghị tổng công tác ngành y tế năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018, Bộ cả Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đồng việc sáp nhập cạc trọng chấm công nhiệm mùa đề buồng tuyến thức giấc vách Trung bụng kiểm soát bệnh tật thức giấc (CDC) sẽ giảm ít ra 315 đơn vị và giảm 1.260 vị trí lãnh đạo gấp cả, gấp giao phó.

Đến thời chấm nào, thoả có chừng 40 thức giấc, đô thị thực hành việc sáp nhập nào. Cùng đấy, việc sáp nhập bệnh viện và trọng chấm y tế huyện vách Trung bụng y tế huyện 2 chức năng, trực tiếp quản lý trạm y tế giảm 450 đầu mai, tương đương đồng việc giảm chừng 1.800 vị trí lãnh đạo. Hiện thoả có 202/450 cơ sở thoả thực hành việc sáp nhập.

Ngoài ra, đang giảm đặt giàu cán bộ, nhân viên gián tiếp (hành chính, phục mùa, tài xế, bảo vệ, kế toán …).

Như cầm, sẽ có chừng hơn 3.000 lãnh đạo chết dốt sau khi sáp nhập trọng chấm y tế.

Theo Bộ Y tế, việc sáp nhập cạc đơn vị ở tuyến thức giấc đặt tổ chức theo mô hình CDC khởi hành tự thực tại là tại hồ hết cạc thức giấc trước đây đều có rất giàu trọng chấm, đơn vị sự nghiệp đồng có chức năng quản lý bay y tế đề buồng.

Trung bình phẩm 1 thức giấc/vách có chừng 6 đơn vị, thậm chí có những thức giấc lên đến 9, 12 đơn vị như: Trung bụng Y tế đề buồng, Trung bụng Kiểm nhách y tế, Trung bụng buồng chống HIV/AIDS, Trung bụng sức khỏe sản xuất, Trung bụng lan truyền am hiểu giáo dục sức khỏe, Trung bụng kiểm nghiệm, Trung bụng buồng chống bệnh tầng lớp, Phòng ngục thất thầy thuốc gia đình

Đơn cử, Hà Nội thoả tổ chức lại 9 đơn vị trong suốt hệ thống y tế đề buồng tuyến đô thị (sáp nhập công 1) và giữ vốn liếng tên gọi là Trung bụng Y tế đề buồng. Ngoài ra, 17 thức giấc/đô thị khác đang đấu triển khai.

TS Phạm Văn Tác, Vụ cả Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết ở tuyến thức giấc, làng nhàng đơn thức giấc có 6 trọng chấm, mỏ ác có 6 giám đốc, 18 giao phó giám đốc. Khi sáp nhập công 1 đặt tổ chức theo mô hình CDC thời chỉ đang 1 giám đốc, đồng nghĩa sẽ dư ra 5 giám đốc, chừng 15 giao phó giám đốc.

Theo lịch trình, việc thực hành sáp nhập nếu hoàn tất trước năm 2020.

Theo D.Thu

Người cần lao