Phó Chánh Văn buồng UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ (SN 1970) đặt bổ dụng đánh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền am hiểu trong suốt thì vận hạn 5 năm, kể từ ngày 1/1/2018. Ông Kỳ cầm bà Phan Lan Tú đến tuổi nghỉ hưu.

TP Hà Nội cũng điều cồn, bổ dụng ông Nguyễn Hồng Dân (SN 1975), Huyện ủy hòn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao cồn xót thương binh và Xã họp. Thời buồng bổ dụng là 5 năm. Quyết toan nào có hiệu lực kể từ ngày ký 25/12/2017.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng quyết toan điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hà (SN 1977), Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng đánh đệ trình dân dụng và đánh nghiệp TP Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GTVT. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết toan nào có hiệu lực kể từ ngày ký 25/12/2017.

Bà Bùi Thị Thu Hiền (SN 1977), Ủy hòn Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy Hà Đông đặt cắt cử nhiệm mùa giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết toan nào có hiệu lực kể từ ngày ký 25/12/2017.

TP Hà Nội cũng cùng thì ban bố quyết toan về việc nghỉ hưu hưởng chế độ với bà Nguyễn Thị Thùy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ từ 1/1/2018.

Quang Phong