Tại Viện Sức khỏe Tâm dốt (Bệnh cáo Bạch Mai) thông báo, trong suốt những năm gần đây, tỷ lệ bệnh nhân đắt hội chứng “Tự hủy hoại bản thân” có dấu hiệu gia tăng đáng kể. Phần to lâm ra lứa giai đoạn bởi vách niên, que niên đồng những duyên cớ “chẳng chi ai”.

Phóng hòn hả có cược bàn bạc đồng TS Tâm lý Trần Thành Nam, ĐH Giáo nhửc (ĐH Quốc gia Hà Nội) xung loanh quanh đến vấn đề pa nào.

TS Tâm lý Trần Thành Nam

TS Tâm lý Trần Thành Nam

1/3 mạng người có hành vi dài đoản cú hoi tổn thương có chí ít 1 ý tưởng trẫm tớ

PV: Mới đây, nghiên cứu mức tốp giảng sư ĐH Sư phạm TP.HCM cho chộ, có đến hơn 84% gia tộcc trò THCS tại TP.HCM có dấu hiệu mức hành vi dài đoản cú hủy hoại bản thân. Anh có quan chấm gì bay vấn đề pa nào?

TS Trần Thành Nam: Vấn đề pa hành vi dài đoản cú hoi tổn thương mức giới trẻ còn là đơn vấn đề pa công đau đầu cạc nhà bụng lý và chuyên gia sức khỏe dốt kinh. Tự hoi tổn thương đặt hiểu là bất kì hành chừngng có chủ định và ý thức hoi tổn thương trực tiếp đến thân dạng bản thân tớ.

Các nghiên cứu trên rành thế giới cho chộ có chừng 15-25% trẻ bởi vách niên hả chừng có hành vi dài đoản cú công tổn thương chí ít đơn lần.

Tại Việt Nam, cứ trên kết quả điều tra nhà nước bay que niên và bởi vách niên Việt Nam – SAVY-II, thì có chừng 7,5% trẻ trong suốt chừng giai đoạn 14-25 hả dài đoản cú hoi thương tích cho tớ.

Các dạng hành vi dài đoản cú hoi tổn thương rất đa dạng dài đoản cú như công/đấm đặt hoi thương tích cho bản thân, bốc tay, bồ cào khoẻ, cạo da, phá hoại quá đệ trình hiền dấu thương và dài đoản cú công bỏng cọ thuốc lá, thậm chí bao gồm cạc hành chừngng đem bụng tính phá hủy hơn như khiêu vũ dài đoản cú trên cao xuống công gãy xương, hoi thương tích đến cạc chi, hoi tổn thương mắt hay dài đoản cú bốc cỗ phận thân dạng (VD như bốc cỗ phận sinh nhửc).

Đáng nói là hành vi dài đoản cú hoi tổn thương đền xảy ra đồng đồng cạc vấn đề pa sức khỏe dốt kinh và dạng chất khác vách thử công tình trạng trở vách chìm trọng hơn giàu.

Những người hích hành tội bản thân đền khởi đầu khuynh hướng cọ những dấu bỏng, dấu bốc bé cọ dao lam. Nếu đặt kéo dài, sự hủy hoại nào sẽ hoi hậu quả nghiêm trọng như thế nào, báo cáo ông?

Mặc dù có giàu hình thức dài đoản cú hoi tổn thương như hả nêu trên mà cạch thức phổ thông nhất đền là dài đoản cú bốc tay cọ dao lam (đồng nữ) và dài đoản cú đập đầu, công tớ, dài đoản cú cắn thân dạng tớ (đồng nam). Nếu những hành vi cầm ý hoi tổn thương miền bình diện, mắt, cổ, ngực, hay cơ quan sinh nhửc thì đấy có dạng là dấu hiệu mức những vấn đề pa rối loạn dốt kinh nghiêm trọng hơn.

Về hậu quả, nghiên cứu chỉ ra trẻ hả có hành vi dài đoản cú hoi tổn thương có làng nhàng 5 ý tưởng dài đoản cú hoi tổn thương mỗi một bằng và chừng 86% cạc ý tưởng nào đặt thực hành. Ngoài ra, 1/3 mạng người có hành vi dài đoản cú hoi tổn thương có chí ít 1 ý tưởng trẫm tớ.

Trong giàu dài hợp, hành vi dài đoản cú hoi tổn thương đi kèm cặp hay là hệ quả mức cạc rối loạn dốt kinh khác.

Ví nhử 70-80% người bị rối loạn tư cạch ranh giới có cạc hành vi dài đoản cú hoi tổn thương; người rối loạn lo âu sử dụng hành vi dài đoản cú hoi tổn thương đặt ức chế xúc cảm lo âu tăng cao; 60-70% những người chán ăn dốt kinh hay rồ ăn có hành vi dài đoản cú hoi tổn thương vì gia tộc chẳng thỏa mãn đồng hình hình thân dạng tớ vách thử sử dụng hành vi nào đặt dài đoản cú trừng trị bản thân.

Ngoài ra, 34-50% người ghiền cũng có hành vi dài đoản cú hoi tổn thương và đấy là hệ quả mức những ảo giác. Nếu những vấn đề pa tổn thương sức khỏe dốt kinh nào chẳng đặt vạc hiện và can thiệp kịp thì, cá nhân chủ nghĩa có dạng dài đoản cú hoi hiểm cho bản thân tớ cũng như dã man người xung loanh quanh.

Cô gái ở Nghệ An bốc tay liền sau khi chia tay nhân tình.

Cô gái ở Nghệ An bốc tay liền sau khi chia tay nhân tình.

Hủy hoại bản thân: cạch thức ập lánh hành vi trẫm tớ?

Vậy theo ông, sao người trẻ lại cgia tộcn sự hủy hoại thân dạng như cầm hoi lên đỗi đau bay thân dạng cũng như ý thức?

Đã có giàu lý thuyết bụng lý áp giải hích bay cơ chế hành vi dài đoản cú hoi tổn thương. Có dạng là trẻ sử dụng đỗi đau bay thân dạng đặt công xao lãng cạc xúc cảm bị chừngng đặc biệt là tức giận và chìm uất. Có dạng là đơn cạch thức ập lánh hành vi trẫm tớ mà đã đạt đặt đích trừng trị bản thân. Có dạng hành vi nào sẽ đem lại giàu “lợi lộc” cho trẻ trong suốt đấy có sự đặt ý quan bụng mức gia đình…

Mới đây, trong suốt đơn nghiên cứu mức chúng mình, cạc em có hành vi dài đoản cú hành tội bản thân hả san sẻ đơn mạng lý do dẫn đến hành vi dài đoản cú hoi tổn thương gồm: thực hành hành vi đặt áp giải tỏa em khỏi cảm giác “tê liệt” hay ậpg rỗng; đặt em trừng trị bản thân tớ; đặt lánh nếu như công việc gì đấy khó chịu mà em chẳng muốn công (như đi gia tộcc); đặt lánh nếu như ở đồng cạc vách hòn trong suốt gia đình; đặt khiến những người khác nếu như cư xử khác đi và đổi thay chính gia tộc; đặt cha mẹ em hiểu và đặt ý đến em; đặt cho những người dị biệt em hả vô vẳng như thế nào; hay đặt chộ tớ chọc bay đơn tốp nào đấy.

Có người nói chừng giai đoạn dễ hoi ra hội chứng nào ở thì kì giông bão và stress. Tự hành tội bản thân đền xảy ra ở chừng giai đoạn 13-19. Ông có dạng lí áp giải bay vấn đề pa nào?

Đúng là hành vi dài đoản cú hoi tổn thương cho bản thân bùng vạc trong suốt thì đoạn bởi vách niên. Có dạng nói có 2 đặc chấm bụng lý chính mức lứa giai đoạn nào đấy là bụng tính xung chừngng và chủ nghĩa hoàn hảo.

Trẻ bởi vách niên cũng đền là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Có nghĩa là cạc em liền nỗ sức đạt đến những kỳ vẳng cao đơn cạch phi thực tại trong suốt giàu lĩnh vực hoạt chừngng mức đời mạngng như gia tộcc tập, gu, nghề, biểu hiện đồng bạn bè…

Và những người theo chủ nghĩa hoàn hảo đền đắt khuyết chấm nhận thức rằng nếu như mình chẳng vách công trong suốt đơn nhiệm mùa bé có nghĩa là mình hoàn rành thất bại, mình chẳng có hay sức, mình vô giá trừng trị. Chính vì cầm, cạc em sử dụng cạc hình thức dài đoản cú hoi tổn thương đặt trừng trị bản thân.

Nếu chẳng đặt can thiệp, sửa trừng trị sớm việc giới trẻ dài đoản cú hủy hoạt bản thân sẽ dẫn đến hậu quả khôn gán. Theo ông, công sao đặt giúp trẻ băng qua đặt vấn nạn nào?

Để hỗ trợ cạc em băng qua những hành vi dài đoản cú hoi tổn thương cũng như cạc cơn khủng hoảng lứa giai đoạn, cần có cạc chiến lược đề pa phòng và can thiệp trong suốt dài.

Về chiến lược đề pa phòng, dài cần cung gấp đơn môi dài đường an rành và nuôi dưỡng nâng cao khả hay dài đoản cú bình phục ở gia tộcc trò.

Chương đệ trình mức dài cũng cần quan bụng đến việc vạc huy cạc chấm khoẻ, cạc tần hay cũng như cạc kĩ hay mạngng hăng hái cho gia tộcc trò cũng như nâng cao nhận thức bay hành vi dài đoản cú hoi tổn thương, cung gấp cạc thông báo bay những nhân tố nguy cơ hay dấu hiệu nhận biết, loại bỏ những niềm tin hay vách kiến sai trái người có hành vi nào.

Để can thiệp cạc dài hợp dài đoản cú hoi tổn thương trong suốt dài, cần có cán cỗ tham mưu gia tộcc đường và vách lập cạc Tổ hỗ trợ bụng lý trong suốt Nhà dài. Cán cỗ tham mưu gia tộcc đường trong suốt dài sẽ là người ý thức đặt cạc dấu hiệu mức dài đoản cú hoi tổn thương và cạch nhận biết nó chính thi hài cũng như có khả hay áp giải quyết liền và hiệu quả đồng cạc gia tộcc trò có hành vi dài đoản cú công tổn thương. Nhà bụng lý gia tộcc đường cũng sẽ là người đề pa xuất đơn quy đệ trình an rành cho những dài hợp dài đoản cú hoi tổn thương mức gia tộcc trò.

Ngoài ra, Tổ hỗ trợ bụng lý sẽ nếu như quản lý và xử lý hiện tượng “lây lan” hành vi dài đoản cú hoi tổn thương.

Xin cảm ơn ông!

Theo Đỗ Hợp

Tiền gùi