Teo thật tráin lí là dị tật bẩm sinh
Teo thật tráin lí là dị tật bẩm sinh

Dị tật nà xảy ra khi phần trên và dưới mực thật tráin lí chẳng đấu xuể cùng rau, có nghĩa là thức ăn chẳng thể đi tự cổ gia tộcng xuống bao tử.

Cách điều trừng phạt bây giờ là đấu lại cạc phần bị tách rời mực thật tráin lí, mà khi khoảng cạch quá to, cạc thầy thuốc giải phẫu sẽ nếu kéo căng mô mực ống thật tráin lí xuể xuể khuyến khích nó nhú cận ra rau. Khi nhỉ đủ cận thời gia tộc mới có thể đấu lại.

Nhưng giờ đây, cạc nhà nghiên cứu tại Đại gia tộcc Sheffield và Bệnh cáo Nhi Boston, Trường Y Harvard, nhỉ phát triển đơn bòn bị robot implant hích ập mô thật tráin lí phát triển ở trẻ đơn cạch an toàn hơn giàu.

Robot là đơn bòn bị bé lắp cùng thật tráin lí kì cọ hai vòng. Nó có đơn động cơ sẽ kích thích cạc tế bào kì cọ cạch nhẹ nhõm kéo mô tổ chức.

Sử dửng hai loại cảm biến – đơn xuể đo sức căng ở mô và đơn xuể đo sự xê dời mực mô – robot sẽ theo dõi và vận dửng sức kéo mô tùy chọc ra đặc tính mực mô.

Thiết bị nhẹ nhõm kéo ống thật tráin lí lại cùng rau
Thiết bị nhẹ nhõm kéo ống thật tráin lí lại cùng rau

TS Dana Damian, tự Khoa Điều khiển tự động và Công nghệ Hệ thống tại Đại gia tộcc Sheffield và tốp mực bà tự Bệnh cáo Nhi Boston nhỉ chế tác ra bòn bị nà.

“Các thầy thuốc nhận ra rằng việc kéo dài mô có thể đạt xuể kì cọ cạch kéo mô liên thô lỗ.

Tuy nhiên, chẳng rõ nếu dùng sức là bao lăm xuể có thể kéo dài mô tổ chức.

“Mặc dù kỹ thuật nà là đơn trong suốt những tiêu chuẩn xuể nhất, mà thỉnh thoảng dấu nấc đấu thật tráin lí có thể bị rách dẫn tới nếu mổ giàu dò hay ảnh vách mô thẹo có thể hoi ra vấn đề cho bệnh nhân trong suốt mai sau.

“Robot mà chúng tôi phát triển giải quyết xuể vấn đề nà vày vì nó đo sức dùng và có thể xuể điều chỉnh bất cứ buổi nà trong suốt quá trình điều trừng phạt.

“Khi xuể cấy tháp bòn bị, nó đồng nghĩa cùng việc bệnh nhân sẽ có đơn “thầy thuốc” liền trực bên trong suốt theo dõi và đổi thay cạch điều trừng phạt khi gấp bòn”.

Thiết bị implant xuể gấp điện tự đơn bộ điều khiển bên ngoài, lắp cùng đơn chiếc áo.

Các thầy thuốc có thể theo dõi bệnh nhân mà chẳng ảnh hưởng tới sinh hoạt mực em bé.

GS. Sheila MacNeil, Khoa Vật liệu thần hồn và Công nghệ tại Đại gia tộcc Sheffield, cho biết: “Việc tăng cường kiến ​​thức bay cạch đáp ứng mực mô phản ứng cùng sức căng cơ gia tộcc đi kèm cặp cùng việc tạo ra cạc mô mới tự lâu nhỉ rất gấp bòn.

“Các thầy thuốc và cạc nhà nghiên cứu hiểu rằng mô sẽ phát triển thường ngày xuể đáp ứng cùng sức kéo liên thô lỗ, ví dử như điều nà xảy ra thiên nhiên trong suốt thời kỳ đem thai khi em bé to lên công tăng sức ép bên trong suốt người bầm, vách vâng và da sẽ tăng diện tích xuể sức căng do cạc mô nà bị kéo giãn.

“Các thầy thuốc giải phẫu thẩm mỹ nhỉ bắt chước điều nà kì cọ cạch xuể đơn trái banh dưới da và cường điệu phình nó lên qua vài ba bằng xuể giãn rộng da và sau đó dùng phần da “có thêm” nà xuể giải phẫu tạo ảnh cho bệnh nhân.

“Sự phát triển mực bòn bị robot implant là đơn bước đột phá trong suốt việc vận dửng kiến ​​thức bay đáp ứng mực mô cùng sức căng kì cọ cạch sản sinh thêm mô mới theo cạch thật tại và bổ ích trên rớt sàng”.

Cẩm Tú

Theo Telegraph