Giấc ngủ và sex hệ trọng với rau như thế nà?

Rõ ràng, chúng ta đền ngủ và “yêu” ở với đơn chốn – đấy là phòng ngủ.

Ít rõ ràng mà quan yếu hơn là thiếu ngủ và thiếu “yêu” có chung đơn mạng duyên cớ căn bản, bao gồm stress.

Điều kín biệt quan yếu là thiếu ngủ có thể dẫn tới những vấn đề bay ái tình dục và thiếu ái tình dục có thể dẫn tới danh thiếp vấn đề bay giấc ngủ. Ngược lại, giấc ngủ ngon lành ban đêm có thể đem lại sự hứng giàu hơn đối xử với ái tình dục, và ái tình dục thỏa mãn có thể dẫn tới giấc ngủ ngon lành hơn.

Ảnh hưởng cụm từ giấc ngủ đối xử với ái tình dục ở đàn bà

Phụ nữ là mà người bị ảnh hưởng giàu hơn vày trưởng những trục trặc bay giấc ngủ và giảm thèm muốn ái tình dục, và mai quan hệ giữa hai điều nào là chẳng thể chối cãi.

Phụ nữ dễ gặp những vấn đề bay giấc ngủ hơn nam giới, và gia tộc hay than phiền nhất là bay giảm thèm muốn ái tình dục. Quá mệt là lý do hàng đầu khiến đàn bà chết thèm muốn.

Ngược lại, giấc ngủ ngon lành ban đêm có thể công tăng thèm muốn.

Một nghiên cứu gần đây cho chộ càng ngủ đặt giàu thời đàn bà càng hứng với ái tình dục ra ngày hôm sau. Chỉ cần thêm đơn bây giờ ngủ cũng công tăng 14% nhịp có đơn cược “giao ban” ra ngày hôm sau. Ngoài ra, cũng theo nghiên cứu nào, ngủ giàu hơn có hệ trọng tới tăng hưng phấn ái tình dục.

Mặc dù nghiên cứu đặt tiến hành với danh thiếp nữ đâm hòn, đàn bà ở danh thiếp giai đoạn khác cụm từ thế cược thậm chí đương có sự hệ trọng giàu hơn giữa những trục trặc bay giấc ngủ và ái tình dục.

Thời kỳ mãn ghê bao gồm sự tương tác phức tạp cụm từ danh thiếp vấn đề đâm phẩy gia tộcc và tâm lý đi kèm cặp với trưởng những rối loạn giấc ngủ và ái tình dục.

Một nghiên cứu gần đây cho chộ ở đàn bà mãn ghê, những trục trặc bay giấc ngủ có hệ trọng trực tiếp tới những trục trặc bay ái tình dục. Trên thực tại, rối loạn giấc ngủ là triệu làm chứng mãn ghê độc nhất đặt chộ có mai hệ trọng trực tiếp nào.

Những rối loạn giấc ngủ và ái tình dục có hệ trọng tới rau cũng phổ quát ở đàn bà có con bé. Những đàn bà mới đâm khó có giấc ngủ ngon lành ban đêm nhất, cốt vì gia tộc nếu như chăm nom cho em bé ra ban đêm.

Tuy nhiên, danh thiếp vấn đề bay giấc ngủ và ái tình dục gặp ở danh thiếp bà bầm bỉm sữa đền do quá giàu việc và stress. Phụ nữ có gia đình và còn có con ở giai đoạn đi gia tộcc, công việc rành thời kì, dễ bị chết ngủ nhất. Tuy nhiên, danh thiếp bà bầm công việc bán thời kì và những bà bầm chẳng đi công cũng gặp nếu như những vấn đề bay giấc ngủ.

Tuy người cha cũng nếu như phẩy lầm với stress, có làm chứng cớ cho chộ stress và hậu quả chết ngủ công giảm thèm muốn ái tình dục cụm từ đàn bà giàu hơn nam giới. Một phần là do hoóc-môn.

Cả ngủ chẳng đủ và stress đều dẫn tới phóng thích cortisol, và cortisol lại công giảm testosteron. Testosteron đấyng đơn vai trò quan yếu trong suốt thèm muốn ái tình dục cụm từ đàn bà và nam giới. Đàn ông có giàu testosteron hơn đàn bà.

Vì cầm, nếu như ví testosteron như bình phẩm xăng, thời cortisol đặt phóng thích do stress và thiếu ngủ có thể công nông cạn kiệt bình phẩm xăng cụm từ đàn bà, trong suốt khi chỉ công bình phẩm xăng cụm từ nam giới hụt đi đơn bán.

Ảnh hưởng cụm từ giấc ngủ đối xử với ái tình dục ở nam giới

Mặc dù thiếu ngủ và stress có vẻ ảnh hưởng tới chức hay ái tình dục cụm từ đàn bà giàu hơn nam giới, mà nam giới hãy gặp nếu như những vấn đề giao thoa giữa trưởng hai hẳn hay nào.

Một nghiên cứu chộ rằng, ở nam giới trẻ khỏe mạnh, thiếu ngủ công giảm testosteron, hoóc-môn chịu bổn phận bay thèm muốn ái tình dục.

Một nghiên cứu khác chộ rằng ở nam giới, làm chứng dừng thở khi ngủ góp phần hoi rối loạn chức hay cương dương và giảm chức hay ái tình dục nói chung. Rõ ràng là ở nam giới, thiếu ngủ công giảm chức hay ái tình dục.

Ảnh hưởng cụm từ ái tình dục đối xử với giấc ngủ

Trong khi giấc ngủ (và stress) có ảnh hưởng tới ái tình dục, thời điều trái lại cũng đúng. Đó là, ái tình dục có ảnh hưởng tới giấc ngủ (và stress).

Theo danh thiếp chuyên gia, “yêu” quá ít có thể hoi chết ngủ và khó chịu. Ngược lại, có làm chứng cớ cho chộ hoóc-môn cortisol giảm sau bừa sướng.

Cũng có làm chứng cớ là oxytocin, “hoóc-môn ái ái tình” đặt phóng thích sau bừa sướng, chẳng chỉ công tăng trưởngm giác kết đấu với bạn trăm năm mà đương giúp ngủ ngon lành hơn.

Ngoài ra, danh thiếp chuyên gia cho rằng ái tình dục có thể những tác động kín bày giới đối xử với giấc ngủ. Ở đàn bà, bừa sướng công tăng estrogen, dẫn tới ngủ sâu hơn. Ở nam giới, hoóc-môn prolactin đặt máu ra sau bừa sướng dẫn tới buồn ngủ.

Áp dụng khoa gia tộcc đặt ngủ ngon lành hơn và “yêu” giàu hơn

Rõ ràng là đơn duyên cớ tần ập cụm từ những vấn đề bay ái tình dục là chết ngủ và đơn duyên cớ tần ập cụm từ chết ngủ là những vấn đề bay ái tình dục.

Hiểu đặt điều nào có thể dẫn tới những danh thiếph sửa trừng phạt rõ ràng, mà đền bị bỏ qua, đối xử với trưởng hai vấn đề. Thực tế, danh thiếp chuyên gia hãy gợi ý rằng vệ đâm giấc ngủ có thể giúp công giảm danh thiếp vấn đề ái tình dục và ái tình dục có thể giúp cho những người bị danh thiếp vấn đề bay giấc ngủ.

Có nhẽ, chẳng có gì ghê ngạc khi những gợi ý bay vệ đâm giấc ngủ và bay tăng chức hay ái tình dục lại có sự chất lạm với rau.

Chẳng kì hạn, danh thiếp chuyên gia khuyên vì thế có thời kì bảo cho trưởng việc ngủ và “yêu”, cũng như giảm dùng điện thoại sáng dạ, trưởng trước khi đi ngủ và khi lên giường với bán kia cụm từ bạn.

Điểm cốt lõi cụm từ những gợi ý tà tàm cho phòng ngủ cụm từ bạn tang vách chốn dành riêng cho việc tận hưởng trưởng giấc ngủ và ái tình dục.

Cẩm Tú

Theo DM