Mong muốn những điều bạn chửa có mới là đích ngữ đơn cá sống hạnh phước hơn

Mong muốn những điều bạn chửa có mới là đích ngữ đơn cá sống hạnh phước hơn

Đã bao lăm dò bạn bị nói “chẳng”, “bạn chẳng thể” hay bạn chẳng đặt phép thuật công điều gì đấy? Khi đang bé, phản ứng thiên nhiên ngữ chúng ta sẽ là miền vằng tay chân, nác mắt nác mũi cáu dầm dề…. Chúng ta liền muốn công những gì mà chẳng đặt phép thuật.

Nhưng khi to hơn, bạn sẽ chừng ra cách giải quyết vấn đề. Vậy nên chi đơn thiếu niên có thể chuồn ra ngoài trong suốt bây giờ thiết quân luật, đơn que niên có thể bò đi ắt những gì là hiệp lý và công những gì mà gia tộc biết là chẳng đặt công. Đó là lý do tại sao chẳng ai muốn nhai câu: “Tôi nhỉ nói với bạn rồi”.

Trải nghiệm và co ra kinh nghiệm từ bỏ việc công ngữ tớ và đạt đặt sự khôn ngoan từ bỏ những sai trái là điều nhỉ ăn ra ngày tiết ngay khi chúng ta sinh ra. Và việc bị nói rằng chẳng thể công việc đấy sẽ công cho nó trở thành quyến rũ hơn giàu.

Tại sao? Bởi vì nó sẽ hoi tò mò và đơn khi cỗ óc bị thôi hích, sẽ thiệt khó đặt dừng lại.

Tò mò là đơn phần ngữ cỗ óc hích ập chúng ta tiến lên, giúp chúng ta gia tộcc cách cgia tộcn lọc cho bản thân, từ bỏ ngu ngốc đến sáng dạ và dẫn dắt chúng ta khám phá ra những điều mới mẻ trong suốt chính bản thân tớ và cá sống. Đó cũng là mong muốn bản năng dẫn dắt chúng ta đi, cho dù con đàng đấy tối căm, mờ mịt đến đâu.

Theo Jack Panskepp, tác giả lôi cuốn Affective Neuroscience, lý do khiến con người chẳng dừng khám phá và cầm áp giải nghiệm dã man của trong suốt cá sống là vì chưng chúng nhỉ nằm trong suốt cỗ gen ngữ chúng ta.

Mọi động vật có vú đều có nhu cầu khám phá bất cứ điều gì đặt có nhịp sống sót đặt hơn. Vì nó hệ trọng với trọng điểm ngỡ thưởng trong suốt óc nên chi bạn sẽ cảm dấn đặt sự ngỡ thưởng đấy khi đeo đuổi bất cứ điều gì khiến bạn tò mò.

Vì cầm, mong muốn biết đơn người mới, có 1 vị trí mới, nhai đơn bản lạc mới hay khám phá những miền cáu mới là đặt áp giải nghiệm lại cảm giác đi săn, chẳng chẳng nếu là đặt cầm hoàn tất đơn nhiệm mùa. Đó là tại sao với rau giải quyết vấn đề lại giúp chúng ta cảm thấy hạnh phước hơn là khi nhỉ hoàn tất nó.

Hạnh phước là khi bạn đạt đặt đích mà hành trình đến nó mới là điều khiến bạn hạnh phước nhất.

Nhân Hà

Theo YT