Bác sĩ Vũ Trung Trực, Phó trưởng hoa Phẫu kể Hàm bình diện-Tạo hình-Thẩm mỹ cho biết, bệnh nhân dịp nam tới cáo do có ngực phải to dần lên giàu năm nay công ảnh hưởng tới sinh hoạt và tâm lý.

Các thầy thuốc thoả phối hợp hai phương pháp đương đại xuể giải phóng ngực phải chi như ngực đàn bà cho nam que niên. Ảnh: BS cung gấp.

Các thầy thuốc thoả phối hợp hai phương pháp đương đại xuể “giải phóng” ngực phải chi như ngực đàn bà cho nam que niên. Ảnh: BS cung gấp.

Tại thì chấm tới nhà tù, ngực phải cụm tự nam que niên ở chừng độ 3, nghĩa là có đầy đủ cấu trúc và hình thể chi như đơn đằng ngực cụm tự đàn bà trưởng vách, cạc xét nghiệm nội tiết và tế bào học trong suốt giới hạn thường nhật.

Bệnh nhân dịp có mong muốn xuể can thiệp xuể trở về như thường nhật. Vì cầm, ngày 22/1, cạc thầy thuốc Phẫu kể Hàm bình diện-Tạo hình-Thẩm mỹ Bệnh cáo HN Việt Đức quyết định can thật cắt quăng quật đằng ngực to như ngực đàn bà cụm tự bệnh nhân dịp.

Theo BS Trực, cạc thầy thuốc thoả thoả quyết định áp dụng kỹ kể nội soi qua đàng nách cắt quăng quật ắt tuyến vú trên bệnh nhân dịp bị hội chứng vú to nam giới phối hợp cùng nọi soi cuốn hút mỡ màng dưới sức ép. Vì phải can thiệp theo phương pháp cổ điển, bệnh nhân dịp sẽ chịu đơn đàng giải phẫu bật can qua quầng vú hay thói quen dưới vú xuể lại đàng thẹo trường ccả thẩm mỹ.

Trong khi đấy, phải phối hợp cuốn hút mỡ màng dưới sức ép và nội soi qua đàng nách sẽ giúp loại trừ hoàn toàn tuyến vú và đơn phần tổ chức mỡ màng xung loanh quanh xuể tạo sự cân đối xử cùng vách ngực đằng đối xử diện. Hầu cả thẹo mổ xuể giấu giếm hoàn toàn trong suốt chỏm hũm nách bảo đảm tâm tính thẩm mỹ.

Đây cũng là dò trước cả hoa áp dụng phương pháp nào sửa ngực to cho bệnh nhân dịp nam và thoả vách công.

Theo TS.BS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng hoa Phẫu kể Hàm bình diện-Tạo hình-Thẩm mỹ, giải phẫu nội soi thoả xuể áp dụng và phát triển rất khoẻ trong suốt giàu lĩnh vực tại Bệnh cáo HNViệt Đức.

Ngoài can thiệp ca ngực to xuể giả lại ngực thường nhật cho nam bệnh nhân dịp, kỹ kể nội soi đang xuể áp dụng tự khá sớm trong suốt giải phẫu chấn thương ngụ bình diện, lấy quăng quật cạc vô khối u sâu miền ngụ bình diện, lấy cạc vát tổ chức cùng đàng rạch da tối thiểu, thẩm mỹ xuể túi dốt ngực qua đàng nách… Việc áp dụng kỹ kể nội soi giúp hạn chế cạc biến chứng, rút ngắn thì kì nằm cáo và giảm thẹo xấu đặc biệt đối xử cùng cạc bệnh nhân dịp thẩm mỹ.

Hồng Hải