Nghiên căn cứu cho chộ khả năng thụ thai tăng đáng kể ở đàn bà tuân chế độ ăn Đại Trung Hải
Nghiên căn cứu cho chộ khả năng thụ thai tăng đáng kể ở đàn bà tuân chế độ ăn Đại Trung Hải

Những đàn bà trong suốt thử nghiệm ăn giàu rau bá, quả lượng, ngũ cốc vốn hột, đậu đậu, cá và dù ô liu trong suốt đợt điều trừng trị có dịp thụ thai đặt hơn cận 70% so cùng những đàn bà ăn uống bại hiền khoẻ hơn.

Các nhà nghiên căn cứu hãy hỏi 244 đàn bà bay chừng độ liền ăn đơn mạng nhón thật phẩm trong suốt 6 tháng trước khi đặt chấm chấm MedDiet, có ăn chấm từ bỏ 0-55, cùng chấm càng cao càng chứng tỏ sự tuân chặt chế độ ăn Địa Trung Hải.

Các tự nguyện hòn đặt phân vách ba nhón tùy theo chấm mạng MedDiet cụm từ gia tộc. Nhóm trước hết có chấm mạng từ bỏ 18 tới 30, nhón của hai có chấm từ bỏ 31 tới 35 và nhón của ba có chấm từ bỏ 36 tới 47.

Họ chộ rằng so cùng 86 đàn bà trong suốt nhón chấm cao nhất, 79 đàn bà trong suốt nhón chấm thấp nhất có tỷ lệ đem thai và đâm mạngng thấp hơn đáng kể – 29% so cùng 50% và 26,6% so cùng 48,8%.

Khi coi xét những đàn bà dưới 35 giai đoạn, danh thiếp nhà nghiên căn cứu nhận chộ căn cứ mỗi một 5 chấm cải thiện trong suốt chấm mạng MedDiet hệ trọng tới khả năng đem thai vách công và đâm con mạngng tăng ngót 2,7 dò.

GS Nikos Yiannakour, chủ nhiệm nghiên căn cứu tại Đại gia tộcc Athens, nhận xét: “Cùng cùng rau, những phát hiện nào công trổi chừng quan yếu cụm từ ảnh hưởng ăn uống và chất lượng ăn uống đối xử cùng khả năng sản xuất, và ủng hộ vai trò xuôi nướu cụm từ chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải đối xử cùng kết quả điều trừng trị hỗ trợ sản xuất”.

Nghiên căn cứu đặt đăng tải trên tùng san Human Reproduction.

Cẩm Tú

Theo Telegraph