Ngày 29/12, Công an huyện Đakrông (thức giấc Quảng Trị) công nhận, thoả khởi tố bị can, buộc lâm thì giam cấm 3 tháng cùng đối xử cùng Nguyễn Văn Dũng (50 giai đoạn, trọ tại TP Đông Hà, thức giấc Quảng Trị và thôn A Đăng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông) đặt điều tra bay hành vi “lừa cù lao cướp đoạt tài sản”.

Trong ngày 27/12, cơ quan chức năng huyện Đakrông thoả thực hành lệnh khám nhà riêng hạng ông Dũng tại thôn A Đăng (xã Tà Rụt, huyện Đakrông) và rà cạc giấy má, hồ sơ hệ trọng tới ông Dũng tại trụ sở UBND xã Tà Rụt.

Nhiều hộ nghèo tại xã Tà Rụt phản ảnh thoả nạp tiền mà có chửa có nhà
Nhiều hộ nghèo tại xã Tà Rụt phản ảnh thoả nạp tiền mà có chửa có nhà

Vào tháng 4/2017, ông Dũng tới thôn A Liêng (xã Tà Rụt) khảo sát nhà hạng 14 hộ nghèo có nhu cầu nhà ở. Tiếp đấy, Dũng biểu mỗi một hộ sẽ đặt hỗ trợ 60 triệu cùng đặt xây nhà, mà nếu nạp 3,5 triệu cùng/hộ.

Nghe lãi ông Dũng, cạc hộ dân thoả nạp tiền, rồi cả thôn đem cho ông Dũng tổng cộng 47,5 triệu cùng. Tuy nhiên, sau đấy chẳng có nhà như lãi Dũng, cả thôn A Liêng thoả làm một gửi cơ quan chức năng.

Sau đấy, giàu gia đình nghèo khác ở Tà Rụt đấu phản ảnh. Tìm hiểu cho chộ đương rất giàu hộ ở cạc thôn A Đăng, A Vương, Vực Leng… thoả nạp cho Dũng mạng tiền tự 2,5 tới 10 triệu cùng đặt đặt hưởng nhà hộ nghèo, nhà lánh bão lụt.

Theo cơ quan chức năng tại địa phương, tới thì chấm nào, mạng tiền ông Dũng thoả thu hạng cạc hộ dân người cùng bào thiểu mạng là hơn 100 triệu cùng. Nhiều hộ dân phản ảnh tới cơ quan chức năng thoả nạp tiền cho Dũng đặt đặt hưởng nhà chính sách.

Đ. Đức