Để tróc nã chừng nguồn cội thuốc Lincomycin 500mg vờ vịt còn lưu hành trên thị trường, Cục Quản lý Dược ( Bộ Y tế) lỡ có công văn gửi danh thiếp Sở Y tế danh thiếp thức giấc, đô thị yêu cầu rà rà danh thiếp cơ sở sinh sản, kinh dinh, cùng thì đem ra chỉ dẫn chi tiết nhận biết thuốc thiệt, thuốc vờ vịt.

Cụ trạng thái, mẫu ta thuốc Lincomycin 500mg vờ vịt có SĐK: VD-13906-11, mạng lô: 175, HD: 06/12/2019 đặt Trung bụng kiểm nghiệm Gia Lai lấy mẫu ta tại Quầy thuốc Hồng Loan, địa chỉ Thôn 2, xã Thắng Hưng, huyện Chư P Rông, thức giấc Gia Lai. Thuốc hòn nang Lincomycin 500mg vờ vịt đặt phát hiện tại Gia Lai giả mạo danh Công ty Cổ phần dược và phẩy tư y tế Thanh Hóa.

Thuốc hòn nang Lincomycin 500mg thiệt có đặc điểm bột kết tinh màu trắng hay trắng ngà có ánh nhấp nhánh. Khi cắn cháy bột có ngò khét khó chịu rõ rệt. Vỉ thuốc có rãnh dãy bốc hờ chẳng liên thô lỗ hay chắc khúc mà liền rau.

Logo và ký hiệu GMP liền dãy hai đằng thuốc. Viên nang Lincomycin 500mg thiệt có mạng lô và hạn vận sử dụng ở đầu vỉ.

Trong khi đấy, thuốc hòn nang Lincomycin 500mg vờ vịt có đặc điểm bột lầm hột màu vàng xám, chẳng có nhấp nhánh, khi cắn bột chẳng có ngò rõ ràng. Vỉ thuốc có rãnh dãy bốc hờ chừng khúc chẳng đều, Logo và ký hiệu GMP so le hai đằng trói buộc thuốc (rãnh dãy ở giữa). Số lô và hạn vận sử dụng ở chót vỉ.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế danh thiếp thức giấc, đô thị, Y tế danh thiếp ngành thông tin cho danh thiếp cơ sở kinh dinh, sử dụng thuốc chẳng đặt buôn bán, sử dụng thuốc đem thằng Viên nang Lincomycon 500mg, SĐK: VD-13906-11, mạng lô: 175, HD: 06/12/2019 trên mác ghi giả mạo danh cơ sở sinh sản là Công ty Cổ phần dược và phẩy tư y tế Thanh Hóa, có đặc điểm khác cùng mẫu ta thuốc thiệt Viên nang Lincomycin 500mg do Công ty Cổ phần dược và phẩy tư y tế Thanh Hóa sinh sản.

Đồng thì kết hợp cùng cơ quan chức năng rà, thi hài minh, tróc nã chừng nguồn cội xuất xứ mực hòn nang Lincomycin 500mg vờ vịt và cương quyết xử lý danh thiếp tổ chức, cá nhân chủ nghĩa vi phạm theo quy toan hiện hành.

Tú Anh