Điều nào đồng nghĩa cùng việc bạn cần ăn vitamin C hàng ngày, đơn việc thực thụ dễ dàng vì khẫu phần khuyến cáo hàng ngày thấp, chỉ 75 mg cho đàn bà và 85 mg cho nam giới. Có trạng thái dễ dàng đạt đặt khẩu phần nào cạ danh thiếph ăn đơn cầm súp lơ xanh hay đơn trái cam. Nhưng liệu cái thần hồn bạn có trạng thái ăn quá giàu chẳng?

Giới hạn vận è cổ của của an toàn là 2.000 mg đơn ngày, hay hai bọc của Emergen-C. Vì danh thiếp nghiên cứu cho chộ thân trạng thái chỉ thực thụ thu nạp đặt đến 200 mg đơn ngày, bởi thế đa mạng mạng thuốc nào có nhẽ hỉ chấm dứt trong suốt toilet.

Khi thân trạng thái chẳng trạng thái đào thải cả cây vitamin C quá to, bạn có trạng thái bị ăn tiêu rã, buồn nôn mửa, nôn mửa, chướng dạ, và ợ rét. Uống liều cao uống liền cũng có trạng thái hoi nguy cơ sỏi cật.

Khả hay buồng chống cảm lạnh của vitamin C hỉ đặt nghiên cứu rất giàu, tuy nhiên chẳng có cạ cớ là việc uống vitamin C liền có trạng thái cản đề phòng cảm lạnh, mà nó có trạng thái tăng cường hệ thống miễn nhiễm.

Vitamin C có trạng thái rút ngắn thì kì cảm lạnh, mà thì chấm mới là quyết định: bạn cần uống ngay khi bắt đầu có triệu làm chứng. Tốt nhất là bởi thế rải ra suốt cả ngày. Về liều cây? Các chuyên gia gợi ý chẳng bởi thế quá 1000 mg, mà cũng có trạng thái đến 4000 mg mỗi một ngày trong suốt thì kì bị cảm lạnh. Sau khi danh thiếp triệu làm chứng hỉ cả, ắt cây vitamin C thêm ra đều vô dụng, và nó sẽ bị đào thải cả ra khỏi thân trạng thái.

Cẩm Tú

Theo PS