Một nhà kho đặt biến vách bệnh viện dã chiến đặt thu dung những người bệnh cần danh thiếph ly trong suốt Đại xích cúm năm 1918.
Một nhà kho đặt biến vách bệnh viện dã chiến đặt thu dung những người bệnh cần danh thiếph ly trong suốt Đại xích cúm năm 1918.

Nhưng khi Laura Spinney nhai tin mỏ ác bay mùa cúm nào, bà còn tưởng tượng ra đơn bối hếtnh khác. Cuốn sách gần đây hạng Spinney có thằng Pale Rider hãy khai phá những di sản hạng bừa xích cúm Tây Ban Nha năm 1918, đơn bi thảm gia tộca chừng diện ra đúng 100 năm trchiêm bao và có nhẽ hãy giết thịt tạ thế chừng 100 triệu người trên rành cầu.

“Mặc dù hiện nay tình hình cúm có vẻ đặc biệt xấu, mà nó đã là cúm mùa, chẳng chẳng phải cúm bừa xích”, Spiney san sẻ trchiêm bao vố hỏi bà nghĩ gì bay bệnh cúm năm nay. “Đồng thì, chúng ta hình như liền bị bất thần. Một phần là vì chúng ta có thiên hướng đánh giá thấp cúm như đơn căn bệnh. Không thành ra xem đền cúm ngay hết khi nó “chỉ là” bệnh cúm theo mùa”.

Sự dị biệt mà Spinney co ra là rất quan yếu. Theo tiêu chuẩn hạng Tổ chẳngc Y tế Thế giới, đơn bừa xích phải bao gồm sự lan ra khắp thế giới hạng đơn căn bệnh mới. Đó là bụng tính mới, và sự thiếu hụt miễn nhiễm ứng giữa danh thiếp bệnh nhân, giảng giải vì sao đơn bừa xích lại dễ quật ngã những người khỏe khoẻ. Đã có ba xích cúm xảy ra trong suốt thế kỷ 20, và bừa xích năm 1918 là bạc nhất.

Ngược lại, Trung bụng Kiểm rà và Phòng đề buồng Bệnh xích Mỹ hãy phát hiện ra rằng cúm mùa năm nay nghiêng bay H3N2, đơn chủng cúm A đặt biết đến giàu. Mặc dù vắc-xin cúm chỉ có hiệu quả chống lại chừng 1/3 mạng vi-co trong suốt năm nay, sự biến đổi theo mùa đã chẳng có nghĩa là đây là đơn bệnh hoàn rành mới. Mặc dù cúm hãy chính thức đạt đến của xích ở giàu chốn – đơn tiêu chuẩn chẳng bao gồm bụng tính mới mà chỉ hệ trọng đến mạng lượng – CDC lưu ý rằng sự phân loại nào là phổ quát ra cao chấm mùa cúm. Và tuy chừng 650.000 người trên rành thế giới có thể bị tử vong do cúm trong suốt danh thiếp mùa xích dãy năm ra thì đương bừa, chiêm bao bụng tính hạng Spinney bay bệnh cúm Tây Ban Nha (cao hơn dự đoán trchiêm bao đấy) với nghĩa với việc mạng người tạ thế sẽ cao cấp 150 dò.

Sự khác rau giữa trchiêm bao đây và hiện nay chẳng chỉ là xích so với đị xích. Cũng chẳng phải chỉ thuần túy vấn đề hạng những tiến bộ khoa gia tộcc và công nghệ xuất hiện sau năm 1918. Nhiều người mạngng danh thiếph đây 100 năm, như Spinney chỉ ra, thậm chỉ còn chẳng có hết nguyên từ bỏ đặt bàn bạc bay những gì còn xảy ra.

Mặc dù những dị biệt nào, chúng ta đã có thể ứng dụng những bài gia tộcc hạng bừa xích năm 1918 cho bừa xích năm 2018.

Một bài gia tộcc như vậy có thể đặt chừng chộ trong suốt danh thiếph chúng ta coi bổn phận chung hạng cọng với trong suốt buồng và điều trừng phạt bệnh.

Năm 1918, với với giàu nguyên tố khác gây nhiễu loàn bay bừa xích, hãy có những thông báo lệch lạc ào lan bay lý do bệnh lây nhiễm lan. Vào thì chấm đấy, ý tưởng bay thuyết giáo ưu đâm khá phổ quát, và với ý tưởng rằng đơn mạng người có gen “đặt hơn” so với những người khác. Cùng với quan niệm sai trái nào là niềm tin rằng những người “hạ đẳng” hơn sẽ dễ bị nhiễm bệnh và công bệnh lây nhiễm lan hơn – và thậm chí gia tộc còn bị đổ lỗi là hãy công như vậy. Tuy nhiên, bản bụng tính lan rộng hạng bừa xích năm 1918 hãy giúp dạy cho danh thiếp nhà khoa gia tộcc và danh thiếp thầy thuốc hiểu rằng điều nào chẳng đúng. Xét cho với, căn bệnh hãy tàn phá ắt dã man người chọc dã man chừng lớp trong suốt tầng lớp.

Đại xích cho chộ, thay vì chừng chừng đơn giải pháp ưu đâm, danh thiếp nhà khoa gia tộcc sẽ phải đặt ra chính vi-co và những điều kiện giúp nó lây nhiễm lan. Nói danh thiếph khác, gia tộc phải coi ​​bệnh như là sự kiện xảy ra với cọng với cũng như với những người cụ thể.

Sự đổi thay ý kiến nào, đơn quá trình đã còn diễn ra cho đến ngày bữa nay, có thể tác động khoẻ mã đến khả năng ứng phó hạng chúng ta với đơn bi thảm tai như xích cúm năm 1918- và rằng nó cũng có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho dò đến. Rốt cá, những người e dè vắc-xin cúm và danh thiếp bệnh khác, mặc dầu có giàu chẳngng cớ cho chộ sự e dè nào là sai trái, có thể nói rằng cắn buồng thành ra là đơn quyết định cá nhân chủ nghĩa. Nhưng, như thế giới hãy gia tộcc đặt ra năm 1918, bệnh lan truyền nhiễm chẳng bao giờ chỉ có đơn người.

Spinney nói: “Chủng đề buồng dĩ nhiên là đơn cgia tộcn lọc cá nhân chủ nghĩa, mà nó cũng là đơn bổn phận công dân. Nếu chúng ta có nếp nghĩ suy theo danh thiếph đấy, chúng ta sẽ đặt trang bị đặt hơn trong suốt trường hợp xảy ra bừa xích.”

Điều gì sẽ xảy ra phải đơn bừa xích như thế hãy nảy? Không ai thực thụ biết rắn chắc. Các nhà khoa gia tộcc và thầy thuốc kiên cố hãy chuẩn bị đặt hơn năm 1918 đặt chiến đấu với đơn bừa xích cúm – mà phương diện khác, thế giới lại đông đúc hơn giàu dò so với trchiêm bao kia, và dân mạng lớn hơn đặt kết đấu đặt hơn, do đấy bệnh có thể lây nhiễm lan chóng hơn giàu.

Đó là lý do vì sao, khi phải ứng phó với đơn mùa cúm ác liệt, Spinney xoay trở lại đơn vố ngạn ngữ cổ: biết người biết ta, trăm mẻ trăm đặt. Và hãy có đơn đôi hếtnh báo khoẻ can với xích cúm Tây Ban Nha.

Spinney nói: “Cách chúng ta nhai bay dĩ vãng và nhai bay những gì xảy ra trong suốt dĩ vãng, dĩ vãng chung và và dĩ vãng riêng hạng mỗi một người, sẽ định hình danh thiếph chúng ta hành động hiện nay và những quyết định hạng chúng ta trong suốt mai sau. Chúng mình kiên cố sẽ chẳng sẵn sàng phải chẳng nhai những gì hãy xảy ra và co ra những bài gia tộcc từ bỏ đấy”.

Cẩm Tú

Theo Time