Theo nghiên cứu mực tàu ĐH Harvard, chế chừng chừng ăn uống nhiều thật phẩm chế biến sẵn, giết hường, ngũ cốc tinh luyện và đồ uống có lối sẽ công tăng 30% nguy cơ ung thư ruột.​TS Fred Tabung, tác giả nghiên cứu, cho biết:

Nghiên cứu nào kéo dài 26 năm, theo dõi chế chừng ăn và sức khỏe mực tàu hơn 121 nghìn người và dùng ăn chấm EDIP mực tàu 18 dóm thật phẩm có khả hoi viêm cạc huyết mạch. Kết trái cho chộ giết chế biễn sẵn, giết hường, cá trắng, rau chẳng có lá xanh và màu vàng sậm, ngũ cốc tinh luyện, nác uống nhiều năng lượng, đồ uống dành cho người ăn kiêng và cà chua có hệ trọng cùng tình trạng viêm ở hệ bằng hoàn trả và nguy cơ ung thư ruột (bao gồm ung thư bừa lứang hay trực lứang).

Bia, rượu, lứa, cà phê và rau màu vang đậm như cà rốt, bí bắp, khoai lang; rau lá xanh, đồ ăn nặng, nác trái và pizza cũng hệ trọng cùng tình trạng viêm mà ít hơn.

Các nhà nghiên cứu nhận chộ những người ăn nhiều cạc thật phẩm hoi viêm sẽ ít vận chừngng hơn, có chỉ số BMI cao hơn và đền dễ đái tháo lối hơn. Những nam giới dư bốc hay mẫm ị sẽ có nguy cơ đắt ung thư ruột cao hơn.

Phát bây giờ nào cho chộ chế chừng ăn mực tàu tổng thống Trump gồm bánh cặp, nác ngọt ngào, khoai tây cừu sẽ khiến ông có nguy cơ đắt ung thư.

Hôm của 3 lỡ qua, thầy thuốc riêng mực tàu ông Trump cho biết chỉ số BMI mực tàu tổng thống Mỹ còn là 29.9 – ngưỡng mẫm ị. Mặc dù sức khỏe mực tàu ông Trump đặt đánh giá đặt mà ông đã cần đổi thay chế chừng ăn uống và xếp thêm thể dục.

Nhân Hà

Theo DM