Theo CDC, cao áp huyết là đơn trong suốt những duim cớ hoi ra hơn 1000 ca tử vong mỗi một ngày ở người Mỹ.

Gần đây, Hội Tim Mỹ và và Hội Tim mạch Mỹ hở thềm ngưỡng chẩn đoán áp huyết cao, theo đấy bất cứ ai có chỉ mạng áp huyết trên 130/80 dều chấynh thức ở trong suốt miền hiểm (ngưỡng cao áp huyết trước đây là 140/90).

Hướng dẫn mới cùng nghĩa cùng việc cận đơn bán (46%) mạng người lớn ở Mỹ bởi thế giảm áp huyết.

Dưới đây là đơn mạng bí quyết đặt thật hành điều nào:

Chỉ mạng áp huyết đặt đo văn bằng hai con mạng

Con mạng trên trong suốt chỉ mạng áp huyết là lực ép vâng thu, mạng đo lực ép trong suốt huyết mạch khi tim đập. Con mạng nào cần dưới 120. Con mạng dưới trong suốt chỉ mạng áp huyết là lực ép vâng giương, hay lực ép trong suốt huyết mạch khi tim hắn giữa hai cơ hội đập. Số áp huyết vâng giương bởi thế dưới 80 mmHg.

Dành thời kì đằng gia đình và bạn bè

Stress góp phần ra áp huyết, vì cầm việc tận hưởng thời kì thơ giãn cùng gia đình hay bạn bè là đơn danh thiếph nhẵn đặt giảm nguy cơ.

Bệnh cáo Mayo thậm chấy đương gợi ý sử dụng 15 hay 20 pcuốn hút mỗi một ngày đặt “ngồi im và thở sâu”.

Và trưởngm ơn cũng là điều nhẵn cho trái tim. Một nghiên cứu năm 2015 cho chộ những bệnh nhân suy tim dành nhiều thời kì đặt suy tôn vinh cược mạngng và bày tỏ vâng hàm ơn hở có trái tim khỏe mạnh hơn.

Paul Mills, tác giả ngữ nghiên cứu, nói: “Trái tim hàm ơn thật thụ là đơn trái tim khỏe mạnh. Ghi lại sự hàm ơn là đơn danh thiếph dễ dàng đặt hỗ trợ lực bạo tim mạch.”

Nhảy chuồn bừa

Một tẹo vận cồn cũng có thể công tăng lực bạo ngữ tim.

Khi hoạt cồn thể chồng nhiều hơn, tim sẽ chẳng nếu công việc nặng nhọc đặt phóng đại tiết đi khắp thân thể.

Và bạn chẳng cần nếu là đơn vận khlợi. lệ chuim nghiệp đặt dấn đặt vả chăng trưởng những nướu lợi. ngữ việc luyện đệp.

Bằng làm chứng mới cho chộ bệnh nhân bắt đầu đệp thể dục aerobic cường chừng cao ở giai đoạn luống giai đoạn có thể đẩy lùi đơn mạng tác cồn hiểm và hoi tử vong ngữ việc ngồi nhiều.

Các nhà nghiên cứu hở biết rằng đệp thể dục 4-5 ngày đơn bằng trong suốt cược thế giúp giữ cho trái tim khỏe mạnh. Nhưng làm chứng cứ mới cho chộ liền trưởng người nhác đệp thể dục trong suốt dãy chục năm cũng có thể đổi thay danh thiếph mạngng ở thời đoạn giữa cược thế và dự ra dãy ngũ những người khỏe mạnh.

Uống ít hơn

Nếu bạn sắp bước ra đơn cược vui, chìa khóa chấynh là sự điều chừng.

Theo bệnh cáo Mayo, uống hơn 3 phần rượu trong suốt đơn lát tiệc có thể công áp huyết tăng lâm thời, và say sưa cả dò nào tới dò khác sẽ dẫn tới những vấn đề bay áp huyết kéo dài hơn.

Một mạng nghiên cứu cho chộ uống rượu lỡ nếu (đặc bặt là rượu chát) có thể giúp thềm áp huyết và công giảm nguy cơ đắt bệnh tiểu đàng, mà khoa học đã đương còn bàn cãi bay điều nào.

Giảm klợi. tấc vòng eo

Bằng danh thiếph giảm mạng bốc ở vòng vâng, bạn sẽ tăng lưu lượng tiết lên óc và giảm sự găng trên huyết mạch.Một việc đặt cho trưởng thân thể và vâng khảm ngữ bạn.

Một trong suốt những danh thiếph đơn giản nhất đặt theo dõi bốc nặng và giảm klợi. tấc vòng hai là chú trọng ăn những thật phẩm nhiều chồng xơ, dứa ngon lành và no lâu như ngũ cốc nguim thềmt và protein, cùng thời giảm đàng trong suốt chế chừng ăn.

Giảm muối, tăng trái lượng bá và rau

Những thật phẩm ít natri và nhiều kali là những chọn lọc nhẵn cho lực bạo tim.

Khi bạn ăn muối, của natri trong suốt tiết sẽ tăng lên, khiến cật khó lọc nhẵn danh thiếp tạp chồng khỏi tiết, công tăng áp huyết. Thậm chấy chỉ giảm đơn tí muối trong suốt chế chừng ăn cũng thật thụ tạo ra sự dị bặt.

Kali là đơn thuốc giải chừngc thiên nhiên đối xử cùng tác thềmi ngữ natri đối xử cùng áp huyết, vì cầm ăn trái lượng bá và rau xanh (ví dụ: chuối và trái bơ) có thể thật hành trưởng hai việc đối xử cùng tim.

Ít stress

Chắc chắn cạ là nói thời dễ hơn công.

Nhưng stress có thể tác cồn tới chỉ mạng áp huyết.

Tin vui là nhiều điều khác trong suốt danh sách nào, bao gồm đệp thể dục, ăn uống đúng danh thiếph, dành thời kì đặt thở và mạngng muộn, cũng như ngủ đủ giấc đều là những danh thiếph đặt đặt ứng phó cùng stressgăng.

Và chung cược, quăng quật thuốc lá

Khi cuốn hút thuốc lá, chồng nicotine hít ra sẽ klợi. thlợi. áp huyết tăng phọt lập tức. Sự tăng chừngt biến nào chỉ là lâm thời và chẳng ứng cùng của áp huyết cao trong suốt trưởng ngày.

Nhưng có những vấn đề kéo dài hơn đối xử cùng huyết mạch ngữ người cuốn hút thuốc lá. Các hóa chồng trong suốt thuốc lá có thể khiến cồn mạch thu chật, và công hư thềmi chừng buổi ngữ vách cồn mạch. Điều nào có thể dẫn tới tăng áp huyết. Hội Phổi Mỹ cho biết những người cuốn hút thuốc lá sau khi quăng quật thuốc có thể bắt đầu giảm nguy cơ đau tim liền trong suốt vòng hai bằng.

Cẩm Tú

Theo BI