1. Có 4 chủng cúm còn hoạt động khoẻ

Có ít ra 4 chủng cúm còn lưu hành tại Mỹ năm nay: 2 vi co cúm A (H3N2 và H1N1) cùng 2 chủng cúm B. Bị nhiễm cúm 1 dò chẳng có nghĩa là bạn sẽ chẳng bị lây nhiễm tự người khác vì bay lý thuyết, bạn có thể bị cúm 4 dò trong suốt vụ nhách.

Các vắc xin ngày nay có thể bảo vệ bạn khỏi cúm A và 1 hay hết 2 chủng cúm B. Vắc xin buồng 3 vi co gọi là tam liên và 4 vi co gọi là tứ liên.

2. Mùa cúm chẳng có thì chấm kết thúc

Mùa cúm đền kéo dài vài ba tháng và cao chấm trong suốt 6 bằng mà sau đó cũng sẽ chẳng kết thúc. Vì cầm cắn vắc xin chẳng bao giờ là chậm dù nếu chết 2 bằng vắc xin mới có hiệu lực.

Hiện ở Mỹ còn là giữa vụ cúm.

3. Bạn chẳng thể biết bạn có nguy cơ cao nhiễm cúm chẳng

Một mạng tốp có nguy cơ cao là thai thứ yếu, người trên 65 giai đoạn, người đắt hen, đái tháo đàng, bệnh nhân ung thư và những người đắt bệnh tim.

Tuy nhiên, ngay hết người bụ ị cũng có nguy cơ nhiễm cúm rất cao.

4. Bệnh cúm đáng e

Mùa cúm năm nay tại Mỹ đặt xem là nghiêm trọng như đợt nhách 201-2015 cùng chủng cúm phổ thông nhất là H1N1.

Flu experts point out that the annual influenza epidemic hits every single year,

5. Đừng chủ quan vì hẵng cắn buồng

Vắc xin cúm có hiệu quả chủng đề phòng mà chỉ có thể bảo vệ bạn 10% khi ở Úc cùng vi co H3N2 và 30% khi ở Mỹ.

Còn hiệu quả cùng vi co H1N1 và vi co cúm B là 50-60%.

Nhân Hà

Theo DM