Gấp tâm chống tay

Nằm ngửa liền người, tay vươn lên tới è cổ nhà và đầu gối cấp 90 chừng trên dứa. Hạ thấp miền xương cộc và chỉ huy chừngng phần tâm dưới, chèn vơi xuống sàn nhà.

Bây bây giờ đã chống tay xuống hai bên và giạng liền chân; cùng thời, nâng cổ và vai lên khỏi sàn nhà kè cạch huy chừngng miền tâm trên. Từ trường đoản cú trở bay phong chừng bắt đầu, dựa đầu thoải mái những đã phọt tâm chặt chẽ, sau đấy láy lại chừngng tác.

Nếu chộ vơi cong lên khỏi sàn nhà khi giạng chân, thời chẳng lề đường thấp giàu khi giạng chân.

Hãy thực hành bài xếp nào trong suốt 1 phút cùng tốc chừng muộn (nhẩm đếm tới 4 khi giạng ra và tới 4 khi co ra).

Bài xếp nào có tác dụng tốt đối xử cùng miền tâm trên và dưới. Nhưng, khi chống tay xuống thời hết cơ tam đầu cũng hoạt chừngng.

Tấm ván đi bộ

Bắt đầu ở phong chừng bắt ván cùng hai tay giạng liền, vai liền cùng cổ tay, và hai bàn chân chúm ra rau hay cạch rau rộng kè dứa tốt nâng nâng tốt hơn.

Hạ thấp xuống tới cẳng tay, đơn bên mỗi một dò, và sau đấy tốt cánh tay “đi bộ” trở lại cho tới khi giạng liền.

Nhẩm trong suốt đầu “xuống, tay quả; xuống, tay nếu; lên, tay quả; lên, tay nếu”.

Lặp lại trong suốt 30 giây.

Bài xếp nào có tác dụng cùng ắt phần lõi và cơ dạng trên. Bạn cũng có dạng hếtm chộ lực căng phần nào ở chân. Nếu phong chừng bắt ván đầy đủ quá khó, thời đã thử phong chừng bắt ván sửa tráo kè cạch nâng người kè hai bàn tay và đầu gối. Và chẳng bỏ lỡ những phong chừng bắt ván nâng cao giúp dong dỏng gọn ghẽ rành cơ dạng dạng.

Tấm ván ngọn ghẽ giáo

Bắt đầu bài xếp nào ở phong chừng bắt ván cẳng tay cùng đơn chiếc khăn tắm buổi dưới bàn chân, hai vai liền cùng khuỷu tay, hai bàn chân áp ra rau, và phọt tâm lên trên tốt cản kdứa cho vơi bị cong.

Bắt đầu nâng dứa bay bên è cổ nhà kè cạch dùng miền tâm dưới và sạt hai bàn chân bay bên trước.

Khi nâng lên cao hơn, đã hình dung còn chèn ra đáy lồng ngực tốt hoạt chừngng miền tâm trên. Khi bạn ập dứa lên, đã giữ đầu giữa hai vai; nghĩ ngầm “mắt coi ra đùi”.

Cũng cần xếp hợp giữ vai ở bên sau trên khuỷu tay trong suốt suốt thời kì thực hành chừngng tác – ví vai sẽ có khuynh hướng dời quá xa bay bên trước tốt giúp bạn nâng dứa lên. Nếu điều nào xảy ra, đã co ​​ngắn chừng vận chừngng tốt bạn liền công việc cùng miền tâm. Hạ vơi bay phong chừng bắt ván cẳng tay ban sơ và láy lại.

Làm lại trong suốt đơn phút tốt thử thách ắt phần lõi cơ dạng dạng.

Nhảy đèo

Có dạng thực hành bài xếp nào cùng đơn chiếc khăn tốt dưới chân tốt sạt nhẹ nhõm hơn.

Bắt đầu ở phong chừng bắt ván cánh tay liền. Xoay đầu gối và dứa qua bên quả; kéo đầu gối bay bên cơ tam đầu quả, dừng lại khi đầu gối liền dưới dứa. (Động tác nào có tác dụng cùng cạc cơ xéo và miền lõi mà kdứa bao gồm cạc cơ giạng háng). Sau đấy, thu dứa lại và trở lại phong chừng bắt ván cánh tay liền. Lặp lại qua bên nếu.

Luân phiên 2 bên trong suốt đơn phút.

Bước chùng chân quay người

Bắt đầu cùng chân quả tốt ở trước và chân nếu tốt ở sau; cấp hết hai gối và giữ chân ở phong chừng bước chùng chân. Hông và vai vần vuông góc bay bên trước, hai vai hai xuống xa khỏi tai; nhắc cánh tay và khuỷu tay qua đơn bên và chèn hai nắm tay ra rau ở trước ngực.

Giữ cựu dứa, trường đoản cú trường đoản cú quay cơ dạng trên qua quả, và sau đấy trở lại phong chừng ban sơ. Đếm nhẩm tới 2 và xếp hợp giữ tốt dứa kdứa bị căn vặn. Xoay qua quả trong suốt đơn phút, sau đấy tráo chân và (chân nếu ở trước, chân quả ở sau) và láy lại qua bên nếu trong suốt đơn phút.

Cẩm Tú

Theo RD